Tag med IMCC til Folkemødet 2018

35361809016_0a631d8cd1_o

SKAL DU MED IMCC TIL FOLKEMØDET 2018?  

 

Folkemødet på Bornholm løber af stablen d. 14.-17. juni, og danner rammen om spændende debatter, workshops, udstillinger og andre events, der sætter aktuelle emner på dagsordenen.

 

IMCC deltog både i ‘16 og ‘17, og med mere blod på tanden og mange erfaringer rigere, møder vi kampklar op igen i år. Vi skal sikre at ungeinddragelse og sundhed ikke glemmes, når hele Danmark samles om politik og demokrati, og så skal vi vise hvor mega seje IMCC er!

 

Som udgangspunkt kan du blive en del af IMCC delegationen som:

  • Aktivitet, der afholder et selvstændigt event
  • Enkeltperson, der deltager på anden vis, eksempelvis som deltager i en paneldebat

 

Men hvad kan man helt præcist lave? Her kan du se et program for, hvad IMCC deltog i ved Folkemødet 2017. Lad det endelig ikke begrænse jer, der er frie rammer for nytænkning, og vi ved, at I alle har en relevant stemme på den sundhedspolitiske scene. 📣

 

Deltagergebyr til Folkemødet som en del af IMCCs delegation er sølle 400 kr, der dækker transport, logi og morgenmad.

 

But HOW?

Send ansøgningen til bestyrelse@imcc.dk som aktivitet eller som enkeltperson senest 23:59 d. 8. februar 2018. Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • En kort beskrivelse af den ide, du/I ønsker at udføre på Folkemødet herunder hvordan du/I ønsker at sætte IMCC på dagsordenen
  • Hvem, der ansøger (både navn og aktivitet)
  • Tanker om eventuelle samarbejdspartnere, hvis I overvejer sådanne
  • Evt. idéer til, hvordan vi sikrer godt IMCC-sammenhold på Folkemødet

 

Ved spørgsmål eller tvivl kan altid rettes henvendelse til my@imcc.dk, ida@imcc.dk, stine@imcc.dk eller kamilla@imcc.dk. Vi vil hjertens gerne hjælpe jer!

I får svar kort tid efter ansøgningsfrist.

 
– Jeres landsbestyrelse