Symposium: Reaching the hard-to-reach

Næsten 200 interesserede deltog fredag eftermiddag den 20. september i et omfattende symposium på Københavns Universitet. Det handlede om udviklingsarbejde i landområder og var arrangeret af medlemmer fra IMCC Global i samarbejde med Københavns Universitets School of Global Health, FN’s befolkningsfond (UNFPA) og frivilligforeningen Masanga. Symposiet fokuserede på seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRHR) blandt udsatte kvinder i landområder i udviklingslande – en befolkningsgruppe, der kan være særlig svær at nå bl.a. pga. deres begrænsede adgang til det etablerede sundhedssystem.

Eftermiddagen blev indledt med en inspirerende keynote af SRHR-veteran og ekstern lektor på Københavns Universitet, Siri Tellier, der kunne berette om en 50 år lang karriere inden for feltet i bl.a. Kina, Nord Korea og Afghanistan. Syv panelister havde fundet vej til campus i København fra bl.a. USA, Kenya, Skotland og Norge. Med udgangspunkt i cases om fire kvinders udfordringer i landområder, diskuterede ekspertpanelet, hvordan udviklingsarbejde kan og bør gribes an – alt sammen modereret af læge Monica Kujabi. Blandt panelisterne var IMCC Globals kenyanske partner, medicinstuderende Bidian Okoth, der bidrog med med sit perspektiv på peer-to-peer education som en måde at styrke lokalbefolkningen og danne basis for krav om grundlæggende rettigheder.

Aftenen fortsatte med en netværkscafé, hvor der var tid til at møde nye og gamle bekendskaber over mad og drikke. Et udvalg af SRHR organisationer bidrog med posters og beretninger om deres projekter fra forskellige verdensdele.

Arrangørerne takker for den store opbakning og opfordrer interesserede IMCC medlemmer til at deltage i planlægningen af næste års symposium. Kontakt IMCC Global for yderligere information.