Støtte til sundhedsvisionen

DUF’s Lokalforeningspulje støtter vores arbejde med børn og unge i IMCC Roskilde

”Vi betragter det som et klart tegn for at DUF støtter op om deres medlemsorganisationers lokalforeninger og deres udvikling – og vi planlægger at sætte pengene til god brug i vores lokalforening,” udtaler lokalformand for IMCC Roskilde, Torsten V. Merinder.

55590270_364573034144725_5027451686042468352_n2

Lokalpuljen bakker op

Med den bevilgede støtte på 12.970 kr. fra DUF’s (Dansk Ungdoms Fællesråd) Lokalforeningspulje, bliver sigtet sat på særligt to events i efteråret.

Støtten fra DUF vil blive anvendt til at underbygge de lokale aktiviteter i IMCC Roskilde og Sjællandsområdet, via fokus på hhv. undervisning og på lokalt forankrede internationale aktiviteter. Undervisningseventet forventes at blive en tour-de-force af undervisningsaktiviteterne i gul gruppe, IMCC, på Sjælland – så endnu flere kan få glæde af bl.a. undervisning i Seksuel og Reproduktiv sundhed med Sexekspressen, og af fællesskabet IMCC.

Og med det lokale og nationale fokus på sundhed, vil fokus også blive rettet udad – for med forankringen af en række af internationalt funderede uddannelser på Roskilde Universitet, vil dette være grundsatsen for afholdelse af en international workshop om bæredygtige partnerskaber i oktober, 2019. Udgangspunktet for denne workshop vil naturligvis være med samme linje som præger IMCC’s værdier; sundhed og ungeengagement i alle aspekter af samfundsplanlægning og -politik.

Uden mad og drikke – duer den frivillige ikke

Så støtten vil først og fremmest blive prioriteret til at muliggøre vores frivilliges deltagelse; i undervisningstouren, herunder med transport og forplejning til de seje sjæle, samt til afholdelsen af vores Think Global, Act Local internationale workshop.

IMCC Roskilde takker for denne støtte – som muliggør vores drømme om et sundere Sjælland, og en sundere verden.

Udover Roskilde Lokaladeling har IMCC modtaget 5 andre bevillinger fra DUF’s Lokalforeningspulje til en samlet værdi af godt 120.000 kr. 

Du kan læse mere om DUF’s Lokalforeningspulje her.