Større opmærksomhed og viden om førstehjælp skal reducere trafikdødeligheden i Rwanda

Dette billede er taget efter anden workshop som handlede om trafiksikkerhed og formidling. Her fik de deltagende lærere et certifikat for deltagelse i begge workshops. Salma og Dinar står ved siden af hinanden til højre i billedet

Dette billede er taget efter anden workshop som handlede om trafiksikkerhed og formidling. Her fik de deltagende lærere et certifikat for deltagelse i begge workshops. Salma og Dinar står ved siden af hinanden til højre i billedet

 

Dødeligheden ved trafikuheld er meget høj i Rwanda. I 2013 omkom 3782 personer i trafikken i Rwanda (WHO), og opgørelser har vist, at 56,3% af de tilskadekomne i trafikken i hovedstaden Kigali dør, før de når frem til et hospital. Utilstrækkelig akutudrykning og manglende førstehjælpserfaring er nogle af årsagerne til den høje trafikdødelighed. Derfor arbejder IMCC FAIR (First Aid  Initiative Rwanda) på at udbrede kendskabet til trafiksikkerhed og førstehjælp i hovedstaden Kigali sammen med partnerorganisationen HPR, Healthy People Rwanda.

I sommers var to af projektdeltagerne fra IMCC, Dinar Aagaard og Salma Amir, der begge læser Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, på opstartsbesøg ved partnerorganisationen i hovedstaden Kigali.

Dinar fortæller: ”Projektet går rigtig godt, og vi blev taget godt imod. Vi holdt i fællesskab to workshops for lærere fra ti skoler, og lærerne er generelt meget positive overfor at undervise i det her – og havde også en del sjov ud af at øve førstehjælp på de medbragte førstehjælpsdukker. Samtidig er trafiksikkerhed et område, hvor det er relativt let at udbrede viden, da de råd, vi kommer med er enkle, meget konkrete og generelt handler om at øge opmærksomheden pårwa de andre trafikanter, når man færdes i trafikken,” siger hun og bekræfter, at trafikken i Kigali godt kan være lige rigeligt spændende.

Forhåbentligt en fast del af pensum
De frivillige i HPR står for den egentlige undervisning af skoleeleverne, som er i alderen 12-17 år, og IMCC hjælper så med projekt- og økonomistyring, kapacitetsopbygning og sørger for, at de frivillige bliver klædt på til at undervise i førstehjælp og basal trafiksikkerhed. Det handler blandt andet om helt konkrete råd som at kigge sig for, inden man krydser vejen, huske at bruge hjelm, når man kører på motorcykel etc.

Trafik- og førstehjælps-undervisningen, som HPR forestår, er lige nu rettet mod elever i såkaldte health clubs, men drømmen er, at stoffet bliver en integreret del af undervisningen i grundskolen, og undervisningsmaterialer på området er lige nu ved at blive udviklet i regi af projektet.

”Desuden ønsker vi at få integreret trafiksikkerhed/teoriundervisning i køreskolerne. Derfor er vi i gang med at planlægge at få kontakt med politiet i Rwanda, for at udvikle et mere målrettet teoripensum,” fortæller Dinar.