Skal du med IMCC til FOLKEMØDET 2019?

Den 13.-16. juni 2019 samles tusindvis af danskere til Folkemødet på Bornholm, der danner rammen om spændende debatter, workshops, udstillinger og andre events, der sætter aktuelle emner på dagsordenen.

29025737128_430aa5d579_z

 

IMCC deltog både i ‘16, ‘17 og ‘18 – i 2019 er vi mange erfaringer rigere og har blot endnu mere blod på tanden for at skabe den bedste Folkemøde-oplevelse for IMCC-delegationen.

Vi møder igen i år kampklare op for at sikre, at ungeinddragelse og sundhed ikke glemmes når hele Danmark samles om politik og demokrati. Og så skal vi selvfølgelig vise hvor mega sej IMCC er!

Som udgangspunkt kan du blive en del af IMCC delegationen som:

Aktivitet, der afholder et selvstændigt arrangement eller pop-up-event, eller på andre måder sætter fokus på jeres budskab

Repræsentant fra en aktivitet, der deltager på anden vis (eksempelvis som deltager i en paneldebat).

Men hvad kan man helt præcist lave?
Her kan du se et program for hvad IMCC deltog i ved Folkemødet 2018. Lad det endelig ikke begrænse jer, der er frie rammer for nytænkning, og vi ved, at I alle har en relevant stemme på den sundhedspolitiske scene 📣 🌎🌍🌏💉💊🌡

Deltagergebyr til Folkemødet som en del af IMCCs delegation bliver omkring 400 kr, der dækker transport, logi og fælles morgenmad.

Hvordan?

Send en ansøgning til bestyrelse@imcc.dk som aktivitet eller som enkeltperson.  Ansøgningen skal som minimum indeholde:

  • En kort beskrivelse af den ide, du/I ønsker at udføre på Folkemødet herunder hvordan du/I ønsker at sætte IMCC på dagsordenen.
    Dette behøver ikke være præcis plan eller allerede være udført, men skal som minimum være konkrete tanker, I allerede nu har gjort jer.
  • Hvem, der ansøger (navn på ansvarlig og aktivitet) og hvor mange pladser I søger om – så I kan bestille færgebilletter allerede, når I får svar på jeres ansøgning.
  • Tanker om eventuelle samarbejdspartnere, hvis I overvejer sådanne
  • idéer til hvordan vi sikrer godt IMCC-sammenhold på Folkemø

Hvornår?

Grundet kort tidsfrist hos Globalt Fokus har vi valgt at give mulighed for at vælge imellem to deadlines:

Tidlige deadline:                 13. januar 2019 23.59

Den er for dig/jer, der ønsker en plads i Verdensmålenes Telt,som er Globalt Fokus’ telt på Verdensmålenes Plads.
Da Globalt Fokus har deadline d. 24. januar, samler vi alle IMCCs ansøgninger allerede d. 13. januar.

Efter denne ansøgningsfrist, vender vi tilbage til jer, der har ansøgt, for at hjælpe mest muligt med ansøgningen til Global Fokus.

Efter den sene deadline (se herunder) får I svar på Jeres ansøgning vedr. at blive en del af IMCCs Folkemødedelegation.

Sen deadline:                                           6. februar 2019 23.59

Denne deadline er for alle Jer, der gerne vil være en del af IMCCs Folkemødedelegation (men ikke har et bestemt ønske om at have et event i Verdensmålenes telt).

Efter denne deadline får alle ansøgere svar.

Ved spørgsmål eller tvivl kan der altid rettes henvendelse til Nynne, Sabina, Theis og Frederikke på nynne@imcc.dk, sabina@imcc.dk, theis@imcc.dk eller frederikke@imcc.dk  Vi vil hjertens gerne hjælpe jer!