Pressemeddelelse: IMCC er ”still alive, kickin’”

Ungdomsorganisationen IMCC har mistet 1,7 mill. kr. i driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. IMCC har sammen med sin advokat sendt klage til Tipsungdomsnævnet over afgørelsen.

”Vi er helt uforstående over de begrundelser, som DUF giver for at fratage os driftstilskuddet, ” siger Julie Lauritzen, forperson for IMCC, og fortsætter: ”Retningslinjerne, som DUF i afslaget henviser til, er tilsyneladende så fleksible, at de kan fortolkes på mange måder, noget IMCC nu må lide under. Vi har klaget og håber, at klageinstansen kan ændre afgørelsen. ”

Som følge af den meget vanskelige situation har IMCC afholdt ekstraordinær generalforsamling lørdag den 14. december i Odense. Her blev der blandt andet vedtaget vedtægtsændringer, som præciserer lokalforeningernes rolle i organisationen. Endvidere blev det vedtaget at forhøje kontingentet for 2020 med 50% samt at skabe mulighed for støttemedlemskab – uden stemmeret – som kan skabe grundlag for indtægter til organisationen.

IMCC’s bestyrelse og sekretariat har arbejdet på højtryk for at sikre et økonomisk grundlag for foreningen i årene fremover. Det er lykkedes at skaffe midler fra forskellig side, som betyder, at IMCC i 2020 vil have en fastansat medarbejder på sekretariatet mod de fire, IMCC tidligere har haft.

Julie Lauritzen siger: ”Det er meget glædeligt, at der fra forskellig side er blevet vist meget stor velvilje mod os og at vi derfor ikke er nødt til helt at lukke sekretariatet ned. Med de meget store krav, der er til økonomistyring, medlemshåndtering og håndtering af persondata, er det af afgørende betydning at have en person, som kan sikre, at IMCC også fremover overholder lovgivningen. Vores sekretariat vil dog være betydeligt skåret hvilket som det er nu vil gå hårdest ud over vores internationale projekter. Vi håber, at finde en løsning på dette hurtigst muligt”

Frem til udgangen af februar 2020 vil de nuværende fire ansatte udføre deres arbejde, dog med den begrænsning, at der vil blive afviklet ferie og afspadsering. Efter 1. marts 2020 vil eneste sekretariatsansatte være den nuværende økonomimedarbejder, Carsten Toft.