Pressemeddelelse: DUF har godkendt IMCCs konkrete udviklingsplaner for nye lokalafdelinger

Den 1. november 2019 meddelte Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), at IMCC ikke er berettiget til et driftstilskud, noget organisationen ellers har været gennem mere end 10 år. Afslaget blev begrundet med, at aktiviteterne i IMCCs to mindste lokalafdelinger, Esbjerg og Roskilde, ikke var sket i overensstemmelse med bestemmelserne. IMCCs aktivitetsgrupper, Bamsehospitalet og Sexekspressen, har stået for en række arrangementer i de to lokalafdelinger, men ifølge afslagsbrevet kan disse arrangementer ikke medregnes som lokalt iværksatte aktiviteter. Disse arrangementer inkluderes derfor ikke i opgørelsen over lokalafdelingernes årlige aktivitetsniveau, hvilket resulterer i, at IMCC ifølge DUF ikke lever op til kravet om seks lokalafdelinger. Hele afslaget fra DUF kan læses her.

I forbindelse med indførelsen af de nye retningslinjer for udlodning af tipsmidler (2016) gav DUF sine medlemsorganisationer mulighed for en dispensationsordning, hvor organisationer i løbet af en 2-årig periode (2017 og 2018) kunne arbejde for at sikre, at medlemsorganisationen fremover ville kunne overholde de nye retningslinjer. Et centralt element i denne overgangsordning var en ”Udviklingsplan”, som skulle godkendes og følges af DUF. IMCC har været på denne overgangsordning. IMCC har således lavet en udførlig “Udviklingsplan” for etableringen af de to nyeste lokalafdelinger, Esbjerg og Roskilde – en udviklingsplan, som DUF har godkendt. I årene med dispensation (2017 og 2018) har IMCC aflagt statusrapport i forbindelse med den årlige ansøgning om driftstilskud. Både udviklingsplan, statusrapporter og ansøgninger er i disse år blevet godkendt af DUF uden anmærkninger.

Udviklingsplanen beskriver detaljeret, hvordan IMCC påtænker at sikre lokale aktiviteter i Esbjerg og Roskilde gennem udstrakt brug af aktivitetsgrupper og nævner specifikt Bamsehospitalet og Sexekspressen som dem, der i den sammenhæng skal trække det store læs. IMCC har fulgt denne udviklingsplan, men oplever nu pludseligt i år, at DUF ikke længere anerkender denne måde at organisere sig på – på trods af, at hele udviklingen er sket i overensstemmelse med den udviklingsplan, DUF selv har godkendt.

”Det virker ikke rimeligt, at DUF nu pludselig ikke anerkender de lokale aktiviteter i Esbjerg og Roskilde, når udviklingen er sket efter den udviklingsplan, DUF selv har godkendt. IMCCs frivillige har de sidste to år arbejdet hårdt for at få to lokalafdelinger op at stå, hvor både Bamsehospitalet og Sexekspressen har spillet en afgørende rolle. En så pludselig meningsændring fra DUF bringer hele IMCCs eksistens i fare,” siger Julie Lauritzen, forperson i IMCC, og fortsætter: ”DUF har i gennem en toårig periode været fuldt informeret om vores planer, om hvordan vi helt konkret ville leve op til de nye retningslinjer gennem opstart af lokale aktivitetsgrupper, og DUF har løbende godkendt disse planer. Vi har arbejdet gennemsigtigt og været i dialog under hele processen, og at vi ikke bliver mødt med samme gennemsigtighed og dialog ved sådan en vigtig afgørelse er dybt bekymrende. I sidste ende vil det være lokalmiljøet og de unge frivillige, der lider det største tab. Et tab vi mener er helt unødvendigt..”

Siden meddelelsen om afslag på driftstilskud har IMCC måttet varsle afskedigelse af sine fire medarbejdere og været truet af mulig konkurs. ” Heldigvis tyder meget på, at IMCC kan undgå at gå konkurs, ” siger Julie Lauritzen, ”men IMCC’s fremtid vil være helt anderledes end det, vi kender i dag. Med mindre det på rekordtid lykkes at få skabt et fornuftigt økonomisk fundament under organisationen, vil IMCC stå overfor meget store udfordringer med en yderst skrøbelig økonomi uden plads til organisationsudvikling og anerkendelse af frivilliges engagement.” 

Hele forløbet om IMCC’s udviklingsplan og DUF’s godkendelser kan – inklusive al dokumentation – ses her.

Kontakt:

Forperson for IMCC (2019), Julie Lauritzen, email: forperson@imcc.dk og mobil: 27581007 eller

Kommende forperson for IMCC (2020), Kristine Svinning Valeur, email: kristine.valeur@hotmail.com og mobil: 20856587