Nyt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om oplysning om alternativ behandling

Integreret Sundhed indgik her i foråret et nationalt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om at undervise medicinstuderende i, hvordan man taler med patienter om alternativ behandling.

“Fokus i vores undervisning vil primært ligge på, hvordan man hjælper patienterne med at navigere i feltet, uden at man som læge nødvendigvis kender alt til behandlingsformerne, og hvordan lægerne holder sig åbne uden at give afkald på evidens og faglig viden.” Det fortæller Astrid, der er national aktivitetsleder i Integreret Sundhed.

Undervisningen vil bestå af gratis oplysningsaftener, hvor repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse kommer ud og fortæller om emnet med udgangspunkt i den nye forsøgsordning om medicinsk cannabis. Vi håber især på, at det vil give de kommende læger nogle bedre redskaber til at håndtere samtalen, så der både er respekt for patientens valg og for lægens faglige viden og evidenskendskab.

Samarbejdet er en del af Kræftens Bekæmpelses 3-årige projekt om at bygge bro mellem sundhedsvæsnet og den alternative behandlingsverden med udgangspunkt i patientens valg om at “spille på flere heste” for at få bedre livskvalitet.

Projektet skal foreløbigt foregå i Odense og København.

Læs mere om IMCC aktiviteten Integreret Sundhed her.

komb_02