Nyt samarbejde med Dansk Handicap Forbund

IMCC´s aktivitetsgruppe Frontcare, der arbejder med SRSR i Nepal gennem projektet ”Pariwartan” har indledt et samarbejde med Dansk Handicap Forbund (DHF). FontCare og DHF har været på forundersøgelse i Kathmandu, Nepal i perioden 11-24 november 2018. Formålet med turen var at specificere, hvad et samarbejdsprojektet skulle gå ud på, og hvilken rolle FrontCare kunne spille i et eventuelt samarbejde med DHF.

Frontcare

Her har de mødtes med flere forskellige handicaporganisationer i Kathmandu bl.a Nepal Disabled Women Association og har besøgt Spinal Injuries Rehabilitation Center, der er Nepals bedste rehabiliteringscenter for rygmarvsskadet. På møderne har de diskuteret kapacitetsopbygning af handicaporganisationer, kamp for mennesker med fysisk handicaps, handicaprettigheder og fokus på rehabilitering i sundhedssektoren samt forbedring af tilgængelighed i offentlige bygninger og transportsektoren.

På turen har de været godt i gang med at idéudvikle et nyt projekt i samarbejde med de nepalesiske samarbejdspartnere. Projektet bliver et samarbejde mellem FrontCare, DHF, de nepalesiske studenterforeninger Nepal Medical Studens Society (NMSS) og Nepal Public Health Students Society (NPHSS) (disse to foreninger har vi i FrontCare tidligere haft et pilotprojekt med).

Endeligt formål med projektet er stadig ikke på plads, det kommer formentlig til at omhandle undervisning af handicappede mennesker, evt. i forbindelse med rehabilitering, og muligvis også undervisning af sundhedspersonale, så de er bedre rustet til at behandle og videresende handicappede patienter.

Vi glæder os til følge med i projektet i fremtiden.