NorWHO 2019 – Environmental Health

Af Christina Marie Christensen

Fra d. 19. til d. 23. august afholdt NorWHO den årlige WHO-simulation. Dette års konference havde temaet Environmental Health. Teamet blev belyst fra mange forskellige vinkler. Igen i år blev konferencen indledt med, at Flemming Konradsen, leder af School of Global Health på Københavns Universitet holdt et oplæg vedrørende Environmental Health i en Global Health kontekst. Traditionen tro holdt David Barrett derefter et oplæg om WHO´s historie. Årets Keynote speaker var Connie Hedegaard. Endvidere var en gammel NorWHO-kending, Baher Higazy, forbi for at holde workshop om globalt diplomati. Andre oplægsholder inkluderede Peter Furu fra Global Health instituttet på KU, biolog Anna-Sofie Stensgaard, politiske rådgiver Alexander Borum fra Hunginn Advisory Group, samt IMCC´eren Marie My Larsen. Det sidste oplæg blev afholdt om torsdagen af Mogens Lykketoft. Alle disse oplægsholdere var i løbet af ugen med til at klæde deltagerne på til at kunne diskutere temaet ud fra flere forskellige videnskabelige synslinkler. Dermed bidragede det til, at deltagerne kunne få en større forståelse af hvilke standpunkter, de forskellige delegate-roller har på definitionen af Environmental Health, samt hvad der er essentielt for at forbedre den globale sundhed indenfor Environmental Health.

NorWHO´s arbejde

NorWHO arbejder for at kompetenceudvikle studerende til at fremme verdens sundhed og skabe en retfærdig og sundere verden gennem dialog og forhandling. Dette gør vi ved 1) at have et samarbejde med andre WHO-simulationer rundt om i verden, 2) øge viden om sundhedsrelaterede temaer gennem oplæg, workshops og debatter, 3) give studerende mulighed for at debattere og udfordre stakeholders inden for global sundhed, 4) skabe opmærksomhed omkring internationale sundhedsfaglige problemstillinger ved hvert år at finde et tema, som er sundhedsfaglige 5) give studerende et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed i et tværfagligt og tværkulturelt forum og 6) skabe mulighed for personlig og faglig udvikling på tværs af faggrupper.

Under konferencen har vi som IMCC-medlemmer fået nye faglige venskaber i hele verden. NorWHO har som aktivitet til formål at give andre studerende/ny-uddannede et fagligt netværk i hele verden, som de i fremtiden kan gøre brug af i forbindelse med deres efterfølgende karrierer.  Efter konferencen var der flere deltagere, som gav udtryk for, at de glædede sig til at se hinanden igen, og at de har fået skabt nogle venskaber og bånd, som de vil gøre brug af i fremtiden. Dette har gjort os opmærksomme på, at vi som aktivitet ikke kun er med til at kompetenceudvikle de studerende/ny-uddannede, men i høj grad også er med til at skabe nogle faglige netværker, som flere af deltagere er bevidste om, at de kan trække på i fremtiden. Dette har ligeledes gjort os opmærksomme på, at vores sociale programmer er mindst lige så vigtige som de faglige i løbet af konference-ugen. Vores sociale program bestod i år af kreative lege, kanalrundfart, National Food and Drinks Party, samt Galla. Disse sociale oplevelser har bidraget til, at der, i en intens uge, hvor det faglige vægtes højt, også har været plads til sjov, grin og at dyrke sociale kompetence såvel som faglige.

De frivillige, der stod bag at arrangere dette års NorWHO, har i år næsten alle været nye, hvilket har bevirket, at NorWHO har fået en masse ny energi og mange ny kompetente medlemmer, der kan bære konceptet videre.