Landsbestyrelsen har færdiggjort handlingsplanen 2019!

Efter mange kloge og gode inputs på ILONA, er handlingsplanen nu blevet skrevet færdig af landsbestyrelsen – vi har altså vores køreplan for 2019 klar, og skulle vi komme til at tage nogle svinkeærinder, har vi altid den at holde os til, så vi er på rette vej i IMCC.

Handlingsplanen består overordnet af fem punkter

  • Strategi 2020-2022
  • En stærk økonomi
  • Klar kommunikation
  • Stærke lokalafdelinger
  • Forankring af det eksterne IMCC

IMG_0991

Man kan selvfølgelig læse meget mere i Handlingsplan 2019, men her kommer lige nogle få ord om de fem punkter:

Strategi. I 2019 kan man næsten ikke sige IMCC uden at sige strategi – vi skal udarbejde IMCC’s nye strategi, som skal lede foreningen på vej indtil 2022. Derfor vil en stor del af landsbestyrelsens kræfter i år blive brugt på arbejde med strategien – og vi håber, at I allesammen vil være med til at give jeres inputs i spørgeskemaer, ved lokale strategimøder, og ikke mindst ved stormødet i maj!

Økonomi. Vi vil bruge 2019 på i samarbejde med aktiviteterne at finde en god måde at støtte aktiviteterne i deres arbejde, og samtidig få skabt en endnu mere bæredygtig økonomi for IMCC blandt andet i form af blokfundraising.

Klar kommunikation. For at styrke vores kommunikation både internt og eksternt, vil vi have styr på vores kommunikationsplatforme og strømline vores interne kommunikation. Derudover vil vi med en opdatering af hjemmesiden få skabt os et godt fælles brand!

Stærke lokalafdelinger. Vi vil arbejde for stærke og bæredygtige lokalafdelinger ved hjælp af tilstedeværelse i alle byerne, online sparringsmøder med lokalbestyrelserne samt bedre samarbejde med lokalafdelinger om rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Forankring af det eksterne IMCC. IMCC’s samarbejde med eksterne partnere skal styrkes gennem bedre oversigter over mulighederne for samarbejder, samt større forankring af det internationale arbejde i IFMSA og EPHA.

Læs meget gerne hele Handlingsplan 2019 eller se proces mod Strategien for 2020-22-2 og kom med dine input til strategien på strategi@imcc.dk eller generelt til vores plan for 2019 på bestyrelse@imcc.dk

Vi glæder os!