Konference om flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel

Af: Belqis Khogiani

Midt i november deltog Theis og Belqis fra Ens.Sundhed i en konference med ”Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel” som overordnet tema, og det var en dag vi havde glædet os til! Dagen bød nemlig på oplæg med spændende titler som          ”Mødet med Jinn i det kliniske arbejde” og forskellige workshops, hvor bl.a. en antropolog præsenterede sit speciale om Indvandrermedicinsk klinik i Odense. Dagen var arrangeret af Integrationsnet (en del af Dansk Flygtningehjælp) i samarbejde med Center for Udsatte Flygtninge og Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet. Ens.Sundhed arbejder via forskellige aktiviteter for at skabe lige adgang til sundhedssystemet for nydanskere, så derfor var denne konference helt oplagt for os at deltage i.

Fra venstre mod højre: Theis, frivillig i ens.sundhed, læge Purnima Erichsen, oplægsholder til konferencen og tidligere aktiv i IMCC, og Belqis Khogiani, frivillig i ens.sundhed og notorisk kendt for at glemme sin ens.sundhed t-shirt hjemme!

Fra venstre mod højre: Theis, frivillig i ens.sundhed, læge Purnima Erichsen, oplægsholder til konferencen og tidligere aktiv i IMCC, og Belqis Khogiani, frivillig i ens.sundhed og notorisk kendt for at glemme sin ens.sundhed t-shirt hjemme!

Førstehåndsindtrykket var meget positivt: vi blev budt velkommen til en afslappende atmosfære med morgenmad og kaffe, og rundt omkring foregik der smalltalk på kryds og på tværs. Deltagerlisten vidnede om, at en mangfoldig gruppe af fag og professioner var repræsenterede: psykologer, læger, vejledere, socialmedicinere, mindfulnessinstruktører, vejledere på jobcentre, hospitalsansatte, projektledere, forskere, antropologer samt en række foreninger m.fl. – i løbet af dagen gav denne nuancerede sammensætning anledning til masser af networking og tværfaglige diskussioner, som der kom en række interessante spørgsmål og pointer ud af.

Dagens program blev skudt i gang med vægt på to hovedpointer, som enhver, der arbejder med flygtninge, bør vær opmærksom på:

  1. Alle flygtninge er rystede over den omvæltning, deres liv har taget.
  2. Eksilvilkår har afgørende betydning for flygtninges heling og integration.

Vær åben og nysgerrig

Emnerne for oplæggene og workshops var vidt forskellige, og alligevel var der ét særligt budskab, der gik igen: vær åben og nysgerrig i mødet med denne borgergruppe, og hav en fleksibel tilgang til egne forudfattede antagelser. Talrige eksempler blev nævnt for at understrege, hvordan det kan gå galt når fagprofessionelle handler ud fra formodninger, og det følgende er ét af de mere komiske end det er tragisk: en patient blev grundet mavesmerter og sin etnicitet udredt for tropisk parasitsygdom – det viste sig at være laktoseintolerans!foto ens sundhed1

Til konferencens afslutning fik vi alle en øvelse med hjem: vi blev opfordret til at reflektere over vores egne generaliseringer og antagelser, og hvordan disse kommer i spil i vores arbejde med flygtninge og indvandrere.

Tak til arrangørerne for invitationen og for en spændende og relevant dag. Ens.sundhed har fået viden med sig fra konferencen, og masser af inspiration til vores fremtidige aktiviteter. Få mere information om ens.sundhed på vores Facebook-side.