Bliv Danmarks ungdomsdelegat til FN på “SRHR og ligestilling” eller “klima og miljø”

OBS. IMCC har allerede indstillet en kandidat på temaet “Demokrati og Partnerskaber” og der kan derfor kun søges temaerne “Seksuel og reproduktiv sundhed og ligestilling” og “klima og miljø”.

 

Skal du være Danmarks ungdomsdelegat til FN 2019-20?

DUF søger Danmarks nye ungdomsdelegater til FN og IMCC mangler stadig at indstille en kandidat til hver af temaerne “Seksuel og reproduktive sundhed og -rettigheder (SRHR) og ligestilling” og “Klima og miljø”. Som ungdomsdelegat er du med til at forankre verdensmål og globale dagsordener blandt unge i Danmark samt sætter meningsfuld ungeinddragelse på agendaen på FN møder. Læs mere om ungdomsdelegatprogrammet på DUFs hjemmeside.

Før du kan søge hos DUF, skal du indstilles af IMCCs bestyrelse. Derfor skal du, inden du sender en ansøgning til DUF, sende en kort ansøgning til ​bestyrelse@imcc.dk​.

Du skal tage stilling hvilket tema du vil søge og om du søger en et- eller to-årig mandatperiode? Til “klima” er det kun muligt at søge en to-årig mandatperiode. Desuden skal du kort beskrive:

  • IMCC-erfaring
  • Øvrigt kendskab til DUF
  • Motivation for og erfaring med søgt tema herunder eventuelle mærkesager
  • Om og hvordan du opfylder de krav, DUF angiver i deres ​opslag

 

Ansøgningen skal sendes senest d. 23. oktober kl. 12. Bestyrelsen har møde samme aften, hvorefter du får svar. FØRST HEREFTER skal du, såfremt du indstilles, formulere en længere ansøgning til DUF med deadline d. 27. oktober. Vær opmærksom på den meget korte tidsfrist til at færdiggøre ansøgningen såfremt du bliver valgt.

Ved spørgsmål kontaktes Stine eller Ida på ​stine@imcc.dk​ og ​ida@imcc.dk​.

42988337_10156658187544481_2807571463710703616_n