Kald til menigt medlem af Landsbestyrelsen 2019

Kære IMCC’er

Hermed direkte kald til interesserede medlemmer for at ansøge som 8. medlem af Landsbestyrelsen 2019.

Baggrund

IMCCs bestyrelse består af 8 medlemmer (1 forperson, 1 økonomiansvarlig, 1 ansvarlig for internationale relationer samt 5 menige medlemmer). Til generalforsamlingen 2018 blev der kun besat 4 af de 5 menige medlemmer. Derfor har den valgte bestyrelse 2019 besluttet at lave dette kald, for at se om det er muligt at få udfyldt den ledige plads. Efter fristen behandler bestyrelsen 2019 kandidaturerne – på samme måde som det blev gjort af den foregående bestyrelse i 2017.

Kald til 8 bestyrelsesmedlem

 

Kort om bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen mødes 2 gange om måneden, én gang i en af IMCC-byerne og én gang online. Derudover mødes man ca. 7 weekender i løbet af året; enten til nationale events som ILONA og GF, eller til strategiweekender hvor bestyrelsen søger at holde den røde tråd i IMCC og ift. strategien.

Alle bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for nogle forskellige aktiviteter og/eller lokalafdelinger. Som menigt medlem har man i stor udstrækning selv mulighed for at bestemme, hvad man gerne vil arbejde med. Tidligere har menige medlemmer fx arbejdet med kommunikation, politiske grundholdninger, samarbejde mellem aktiviteter i farvefællesskaberne, Folkemødet, monitorering- og evalueringsforløb, lokalafdelings samarbejde.

Rammerne og process for ansøgningen

Ansøgningen må max fylde 1 A4 side og evt. vedlægges 1 sides CV. Ansøgningen bør indeholde motivation for at blive medlem af landsbestyrelsen og hvad man gerne vil arbejde med i 2019.

Ansøgningsfrist er d. 17. november (kl. 23.59) og der bliver truffet en beslutning d. 19. november om, hvorvidt én af kandidaterne skal indsuppleres, hvorefter alle ansøgere får besked.

Ansøgningen og evt. CV sendes til Julie Lauritzen på julie@blauritzen.dk

Overleveringsweekend

Overleveringsweekenden foregår d. 7.-9. december og er vigtig at kunne deltage i. Desuden skal der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde en dag i december. Dato og lokalisation for dette er endnu ikke fastsat.

Spørgsmål eller behov for afklaring?

Spørgsmål omkring bestyrelsesarbejdet kan rettes til den nuværende bestyrelse på bestyrelse@imcc.dk