Kald til menige medlemmer af landsbestyrelsen 2020

Kære IMCC’er

Hermed direkte kald til interesserede medlemmer for at ansøge som menige medlemmer af landsbestyrelsen 2020.

Baggrund

IMCCs bestyrelse består af otte medlemmer (en forperson, en økonomiansvarlig, en ansvarlig for internationale relationer samt fem menige medlemmer). Til generalforsamlingen 2019 blev der kun besat to af de fem menige medlemmer. Derfor har den valgte bestyrelse 2020 besluttet at lave dette kald, for at se om det er muligt at få udfyldt de ledige pladser.

Efter fristen beslutter bestyrelsen, om der er nogen af kandidaterne, der passer til posterne. På samme måde som det tidligere er blevet gjort af bestyrelser i tilfælde af ledige pladser.

 Kort om bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen mødes to gange om måneden, én gang i en af IMCC-byerne og én gang online. Derudover mødes man ca. syv weekender i løbet af året; enten til nationale events som ILONA og GF, eller til strategiweekender hvor bestyrelsen søger at holde den røde tråd i IMCC og ift. strategien.

Alle bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for nogle forskellige aktiviteter og/eller byer. Som menigt medlem har man selv ret meget mulighed for at bestemme, hvad man gerne vil arbejde med. Tidligere har menige medlemmer fx arbejdet med kommunikation, politiske grundholdninger, samarbejde mellem aktiviteter i farvegrupperne, folkemøde, monitorering og evalueringsforløb og lokalafdelingssamarbejde.

Rammerne og proces for ansøgningen

Ansøgningen må max fylde en side og gerne vedlægges en sides oversigt over relevant erfaring. Ansøgningen kan indeholde motivation for at blive medlem af landsbestyrelsen, hvad man gerne vil arbejde med i 2020 og eventuelt lidt om din tid det næste år.

Ansøgningsfrist er den 8. november (kl. 23.59) og der bliver truffet en beslutning den 11. november om hvorvidt der skal indsuppleres og i så fald hvem, hvorefter alle ansøgere får besked.

Ansøgning mv. sendes til den nye bestyrelse på kristine.valeur@hotmail.com

Overleveringsweekend

Overleveringsweekenden foregår den 22.-24. november og er vigtig at kunne deltage i. Desuden skal der afholdes første bestyrelsesmøde en dag i december. Dato og lokalisation for dette er endnu ikke fastsat.

Spørgsmål eller behov for afklaring?

Spørgsmål omkring bestyrelsesarbejdet kan rettes til den nuværende bestyrelse på bestyrelse@imcc.dk