Kald til internationale ansvarsposter 2019

IMCC Internationalt Udvalg har netop fået ny struktur og i den forbindelse er det blevet tid til, at du kan ansøge om ansvarsposter i udvalget for 2019.

Internationalt-Udvalg-Logo-Ed4-e1440773296805

 

Det drejer sig om følgende poster:

 • IU Koordinator
 • 2 IFMSA aktivitetskoordinatorer i øst og vest Danmark
 • EPHA – ansvarlig/kontaktperson

Du kan i det følgende læse mere om hver af de tre ansvarsposter.

Send en kort ansøgning samt relevant IMCC CV til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 19. december 2018 kl. 23.59

Har du spørgsmål til posterne, så kan du skrive til enten international@imcc.dk eller internationaltudvalg@imcc.dk.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

IU opbygning

Udvalgets arbejde er som demonstreret ovenfor mangeartet, men udspringer af vores medlemskab i de to store internationale organisationer IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association) og EPHA (European Public Health Alliance). Som noget nyt vil IU i det kommende år ligeledes opstarte et samarbejde med PU (Politisk Udvalg), hvor en national kampagne skal startes op og føre ud i livet. Denne kampagne skal fungere som bindeled mellem vores internationale erfaringer og ønsket om at blive mere politiske på national plan. Kendskab til IFMSA og EPHA er en klar fordel men ikke et krav.

IU-Koordinator

Som koordinator for Internationalt Udvalg, har du det overordnede ansvar for udvalget – dvs. at du:

 • Sammen med medlemmerne definerer IU’s arbejdsområder for det indeværende år.
 • Har det overordnede ansvar for at uddelegere opgaver og nedsætte relevante arbejdsgrupper.
 • Har det overordnede ansvar for at arbejdsgruppernes opgaver varetages.
 • Har det overordnede ansvar for at koordinere interne månedlige møder i udvalget og udforme dagsorden til disse.
 • Har det overordnede ansvar for rekruttering af politisk interesserede IMCC’ere til vores nye kampagnearbejdsgruppe.
 • Være sparringspartner til Ansvarlig for Internationale Relationer i IMCC’s landsbestyrelse.

Herudover kan du selvfølgelig også lave, hvad du nu går og har idéer om. Posten er relativt ny, så funktionen er også fleksibel. Du har stor indflydelse på dine arbejdsopgaver så længe den almindelig drift af udvalget fungerer.

Har du spørgsmål til posten eller ansøgningsproceduren, er du altid velkommen til at skrive til/kontakte den siddende IU koordinator Anne Martensen på internationaltudvalg.imcc@gmail.dk eller skrive til international@imcc.dk

IFMSA-aktivitetskoordinator i Øst/Vest Danmark

IMCC repræsenterer Danmark i verdens største studenterfælleskab: IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) Som noget nyt søger IMCC to IFMSA aktivitetskoordinatorer i 2019: én fra øst og én fra vest Danmark.

Din primære opgave vil bestå i at varetage kontakten mellem IFMSA og IMCC’s aktiviteter. Du vil derfor skulle engageres i de interessefællesskaber i IFMSA, der er relevante for IMCC’s medlemmer. Her vil du primært sidde med kontakten til  SCOPH og SCORP da de fleste af IMCC’s aktiviteter falder indenfor kategorien folkesundhed og nogle få også under menneskerettigheder og fred.

Der er, på nuværende tidspunkt, desværre langt fra IMCC’s aktiviteter til de muligheder, der tilbydes under SCOPH (public health) og SCORP (human rights and peace). Tilmed er mange IMCC-aktiviteter slet ikke klar over, at de hører ind under SCOPH og SCORP. Håbet er at de to IFMSA-ansvarlige, kan hjælpe IMCC’s aktiviteter i øst og vest Danmark med at få øjnene op for de internationale muligheder og hjælpe dem med at sætte rammer for hvad, de kan bruges til. Idéen er, at de to IFMSA-ansvarlige skal være tættere på medlemmerne og hjælpe dem med at nå ud over Danmarks grænser, samt ligeledes forankre det internationale arbejde i IMCCs aktiviteter.

Mulige arbejdsopgaver kunne være:

 • At sikre, at IMCC’s aktiviteter er oplyste om IFMSA’s muligheder og at hjælpe dem i gang med at bruge dem.
 • At koordinere relevant samarbejde mellem lignende aktiviteter i IMCC og IFMSA. – At få IMCC’s aktiviteter engageret i de relevante IFMSA programmer.
 • At varetage kontakten med SCOPH og SCORP-teamet i IFMSA. – Indgå i planlægningen og udførelsen af workshops i Public Health og Human Rights and Peace til internationale møder (SCOPH og SCORP sessions team).
 • At lave, hvad du nu går og har idéer om. Posterne er helt nye, så funktionen er relativt fleksibel. Arbejdet og udviklingen af funktionen kommer til at foregå i tæt samarbejde med Internationalt Udvalg og Den Ansvarlige for Internationale Relationer i landsbestyrelsen.

Har du spørgsmål til posten, kan du også kontakte Julie Lauritzen (IMCC’s nuværende National Officer of Human Rights and Peace) på julie@blauritzen.dk eller skrive til internationalt.udvalg@imcc.dk

EPHA-ansvarlig/kontaktperson

Vær med til at drive IMCCs internationale arbejde i Danmark og resten af Europa!

Som EPHA-ansvarlig får du hovedansvaret for at udvikle, udbygge og forankre IMCCs medlemsskab af vores europæiske sundhedspolitiske paraplyorganisation, European Public Health Alliance (EPHA).
I samarbejde med resten af Internationalt Udvalg og de internationale kontaktpersoner i IMCCs Landsbestyrelse (Ansvarlig for Internationale Relationer (AIR), Helena Rahbek, samt eventuelt et øvrigt medlem af Landsbestyrelsen, der konstitueres ultimo december) er du ansvarlig for den løbende kontakt med EPHAs Sekretariat.

Baggrund

EPHA er en samling af sundhedsfremmende organisationer (sundhedsfaglige fagorganisationer, patientorganisationer, studenterorganisationer, interesseorganisationer og mange flere), spredt over hele Europa.

EPHA har et fysisk hovedkvarter (sekretariat med ansatte) i Bruxelles, hvorfra der føres intensivt og strategisk lobbyarbejde med det formål at påvirke EU’s lovgivning om sundhedsrelaterede emner.

EPHA arbejder generelt for sundhedsfremme i bred forstand, og fokuserer løbende på en bred vifte af aktuelle emner, der diskuteres i europæisk sundhedspolitik – det kunne eksempelvis være luftforurenings betydning for sundhed, forebyggelse af livsstilssygdomme, sænkelse af medicinpriser eller indførelse af minimumskrav til sundhedsstyrelser.

EPHA kører desuden 6 langsigtede kampagner i specifikke emner, hvortil der er koblet en tovholder (EPHA-ansat) og en arbejdsgruppe med interesserede repræsentanter fra EPHAs medlemorganisationer. I 2018 har IMCC haft to repræsentanter (“kampagne-ansvarlige”), der har siddet med til møder om hhv. adgang til medicin og antimikrobiel resistens.

Arbejdsopgaver

Som EPHA-ansvarlig omfatter dine arbejdsområder blandt andet:

Håndtering af kontakten med og om EPHA (hovedsageligt via. mail)

 • Deltagelse (evt. sammen med repræsentant fra Landsbestyrelsen eller den internationale koordinator) i skypemøder hver 2. måned med EPHAs sekretariat. Til disse møder deltager IMCC på lige fod med de andre medlemsorganisationer og I hører om EPHAs aktuelle arbejde samt formidling af IMCCs eventuelle input hertil
 • Forankring af de løbende muligheder i EPHA (f.eks. konkrete invitationer til events) til IMCCs aktiviteter og frivillige
 • Informere Koordinator for Internationalt Udvalg og Landsbestyrelsen (den Ansvarlige for Internationale Relationer/Kontaktperson for Internationalt Udvalg), om nyheder fra EPHA

Være tovholder på EPHA-arbejdsgruppen i Internationalt Udvalg

 • Samarbejde med Internationalt Udvalg og kommunikere løbende med eventuelle kampagneansvarlige (IMCC-repræsentanter) om EPHA-samarbejdet herunder den lokale forankring i hele IMCC
 • Være medansvarlig på udarbejdelsen af delegation til EPHA’s generalforsamling (evt. formål med en Bruxelles-tur derudover defineres i samarbejde med Internationalt Udvalg, især EPHA-arbejdsgruppen, og AIR)

Har du spørgsmål til posten er du velkommen til at kontakte Frederikke (EPHA kampagneansvarlig for Access to Medicine) på Frederikke.Larsen@hotmail.com eller skrive til internationalt.udvalg@imcc.dk