Kald til internationale ansvarsposter 2019

IMCC Internationalt Udvalg har netop fået ny struktur og i den forbindelse er det blevet tid til, at du kan ansøge om ansvarsposter i udvalget for 2019.

Det drejer sig om posterne:Internationalt-Udvalg-Logo-Ed4-e1440773296805

 

 • IU Koordinator
 • 2 IFMSA aktivitetskoordinatorer i øst og vest Danmark

 

 

 

Du kan i det følgende læse mere om posterne.

Send en kort ansøgning samt relevant IMCC CV til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 3. februar 2019 kl. 23.59

Har du spørgsmål til posterne, så kan du skrive til enten international@imcc.dk eller internationaltudvalg@imcc.dk.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

 

Introduktion til udvalget:

Udvalgets arbejde er som demonstreret ovenfor mangeartet, men udspringer af vores medlemskab i de to store internationale organisationer IFMSA (International Federation of Medical Students’ Association) og EPHA (European Public Health Alliance). Som noget nyt vil IU i det kommende år ligeledes opstarte et samarbejde med PU (Politisk Udvalg), hvor en national kampagne skal startes op og føre ud i livet. Denne kampagne skal fungere som bindeled mellem vores internationale erfaringer og ønsket om at blive mere politiske på national plan. Kendskab til IFMSA og EPHA er en klar fordel men ikke et krav.

 

IU-Koordinator

Som koordinator for Internationalt Udvalg, har du det overordnede ansvar for udvalget – dvs. at du:

 • Sammen med medlemmerne definerer IU’s arbejdsområder for det indeværende år.

Har det overordnede ansvar for at uddelegere opgaver og nedsætte relevante arbejdsgrupper.

 • Har det overordnede ansvar for at arbejdsgruppernes opgaver varetages.
 • Har det overordnede ansvar for at koordinere interne månedlige møder i udvalget og udforme dagsorden til disse.
 • Har det overordnede ansvar for rekruttering af politisk interesserede IMCC’ere til vores nye kampagnearbejdsgruppe.
 • Være sparringspartner til Ansvarlig for Internationale Relationer i IMCC’s landsbestyrelse.

 

Herudover kan du selvfølgelig også lave, hvad du nu går og har idéer om. Posten er relativt ny, så funktionen er også fleksibel. Du har stor indflydelse på dine arbejdsopgaver så længe den almindelig drift af udvalget fungerer.  

Har du spørgsmål til posten eller ansøgningsproceduren, er du altid velkommen til at skrive til/kontakte den siddende IU koordinator Anne Martensen på internationaltudvalg.imcc@gmail.dk eller skrive til international@imcc.dk

 

 

IFMSA-aktivitetskoordinator i Øst/Vest Danmark

IMCC repræsenterer Danmark i verdens største studenterfælleskab: IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) Som noget nyt søger IMCC to IFMSA aktivitetskoordinatorer i 2019: én fra øst og én fra vest Danmark.

Din primære opgave vil bestå i at varetage kontakten mellem IFMSA og IMCC’s aktiviteter. Du vil derfor skulle engageres i de interessefællesskaber i IFMSA, der er relevante for IMCC’s medlemmer. Her vil du primært sidde med kontakten til  SCOPH (https://ifmsa.org/public-health/) og SCORP (https://ifmsa.org/human-rights-and-peace/) da de fleste af IMCC’s aktiviteter falder indenfor kategorien folkesundhed og nogle få også under menneskerettigheder og fred.

Der er, på nuværende tidspunkt, desværre langt fra IMCC’s aktiviteter til de muligheder, der tilbydes under SCOPH (public health) og SCORP (human rights and peace). Tilmed er mange IMCC-aktiviteter slet ikke klar over, at de hører ind under SCOPH og SCORP. Håbet er at de to IFMSA-ansvarlige, kan hjælpe IMCC’s aktiviteter i øst og vest Danmark med at få øjnene op for de internationale muligheder og hjælpe dem med at sætte rammer for hvad, de kan bruges til. Idéen er, at de to IFMSA-ansvarlige skal være tættere på medlemmerne og hjælpe dem med at nå ud over Danmarks grænser, samt ligeledes forankre det internationale arbejde i IMCCs aktiviteter.

Mulige arbejdsopgaver kunne være:

 • At sikre, at IMCC’s aktiviteter er oplyste om IFMSA’s muligheder og at hjælpe dem i gang med at bruge dem.
 • At koordinere relevant samarbejde mellem lignende aktiviteter i IMCC og IFMSA. – At få IMCC’s aktiviteter engageret i de relevante IFMSA programmer.
 • At varetage kontakten med SCOPH og SCORP-teamet i IFMSA. – Indgå i planlægningen og udførelsen af workshops i Public Health og Human Rights and Peace til internationale møder (SCOPH og SCORP sessions team).
 • At lave, hvad du nu går og har idéer om. Posterne er helt nye, så funktionen er relativt fleksibel. Arbejdet og udviklingen af funktionen kommer til at foregå i tæt samarbejde med Internationalt Udvalg og Den Ansvarlige for Internationale Relationer i landsbestyrelsen.

Har du spørgsmål til posten, kan du også kontakte Julie Lauritzen (IMCC’s nuværende National Officer of Human Rights and Peace) på julie@blauritzen.dk eller skrive til internationalt.udvalg@imcc.dk