Kald til DUFs internationale bevillingsudvalg

Kald til DUFs DAC udvalg – Bevillingsudvalg til DUFs internationale puljer

DUFs bevillingsudvalg med repræsentanter fra medlemsorganisationer behandler ansøgninger til DUFs internationale puljer. Der er blevet to ledige pladser i DUFs internationale DAC udvalg for perioden marts 2018 – marts 2020, hvorfor der nu er åbent for, at IMCC kan indstille én person til optag i udvalget.

 

Hvad er DUFs DAC udvalg?

DAC-udvalget er et bevillingsudvalg for ansøgninger til lande opført på OECDs DAC-liste. Det er bl.a. udvalgets opgave at sikre, at bevillinger gives på baggrund af, hvorvidt projekter lever op til DUFs formål, samt hvorvidt projektet er forankret i den danske medlemsorganisation. Udvalget består af syv personer.

Til grund for vurderingen af ansøgninger ligger sekretariatets rådgivning og faglige, projekttekniske vurdering. Formålet med den faglige vurdering er at sikre, at alle bevilligede projekter ligger inden for Udenrigsministeriets retningslinjer samt at tilvejebringe den projekt- og kontekstfaglige vurdering, som udvalget har brug for, for at kunne foretage en oplyst vurdering af ansøgningen.

Udvalget nedsættes for en to-årig periode. Udvalgenes mandat løber fra den 1. marts 2018 til den 1. marts 2020.

 

Interesseret?

IMCC kan som medlemsorganisation indstille ét medlem til DAC udvalget. Hvis du er interesseret, så send en kort (maks ½ side) begrundelsen for hvorfor bestyrelsen skal indstille dig. Læg gerne vægt på din erfaring med internationale partnerskaber og motivation for sidde i DAC udvalget.

Deadline for indsendelse til bestyrelsen er d. 6. juli kl 23.59. Send ansøgningen til stine@imcc.dk

Bestyrelsen vil behandle din anmodning på vores møde d. 9. juli og du vil få svar umiddelbart herefter. Hvis bestyrelsen har valgt at indstille dig, vil du skulle udarbejde en ansøgning til DUF der senest skal være dem i hænde d. 15. juli kl 12.00.

Hvis du bliver indstillet af IMCC til at søge optag i DUFs DAC udvalg vil din ansøgning blive bedømt på følgende parametre:

  • Har en stærk tilknytning til en af DUFs medlemsorganisationer og kan bidrage med erfaringer fra foreningslivet og frivilligt engagement. For udvalget for udviklingslande og DAC udvalgets vedkommende også gerne erfaring med frivilligbåret projektarbejde
  • Har kendskab til og indblik i diversiteten i DUFs medlemsorganisationer
  • Har en god forståelse for formålet med udvalgets område og den pulje, der administreres.
  • Det tilstræbes, at udvalgene samlet set repræsenterer den diversitet, der er i DUFs medlemsorganisationer

 

Hvis du har nogen spørgsmål til DAC udvalget eller ansøgningen så skriv endelig til Stine på stine@imcc.dk

 

Kærlig hilsen

Din Landsbestyrelse