Imunzi sørger for HIV-oplysning i øjenhøjde i Zimbabwe

imunzi 2Gennem sport, spil og såkaldt edutainment, lærer unge i Zimbabwe om HIV og AIDS. Danske IMCC er partner i projektet Imunzi, der klæder unge zimbabwiske medicinstuderende på til at oplyse børn og unge om HIV. IMCC bidrager med kapacitetsopbygning og inspiration til undervisningen.
Af Camilla Mathiesen

 

I området omkring Victoria Falls i Zimbabwe er HIV prævalensen 25 procent mod landsgennemsnittet på 15 procent. Derfor startede ZIMSA, en organisation af frivillige medicinstuderende i Zimbabwe, UNICA (United Children of Africa) og danske IMCC et pilotprojekt om HIV oplysning i dette område. Undervisningsaktiviteterne er nu udbredt til flere større byer i Zimbabwe, nemlig hovedstaden Harare samt Gweru og Bulawayo, og samarbejdet fortsætter i form at et partnerskabsprojekt, der løber frem til december 2018.

Dansk seksualundervisning som inspiration
IMCC aktiviteten Sexekspressen, hvor frivillige studerende forestår seksualundervisning i danske folkeskoler, har været en stor hjælp og inspiration i arbejdet med Youth Against AIDS, som er navnet på ZIMSAs undervisningsaktiviteter.

Phill T. Chigiya, der er lokal leder af Youth Against AIDS i hovedstaden Harare siger:
”Vi har fået indsigt i et lignende projekt, Sexekspressen og er blevet bekendt med deres undervisningsmetoder og materialer. Det har gjort en stor forskel i forhold til at gøre vores egen undervisning målrettet og effektiv.”

Udover at være til stede i flere byer, er ZIMSA begyndt at samarbejde med lokale youth counsellors for at stå stærkere, når de skal have grønt lys til at undervise på skoler.

helene imunzi

Stærkere struktur
Helene Seegert, tidligere National aktivitetsleder for Imunzi og tidligere økonomiansvarlig Theis Søgaard Bock var afsted fra marts til maj 2017 for at arbejde på projektet med ungdomsledere fra ZIMSA og UNICA. Fokus var primært på at styrke projektets og ZIMSAs interne organisation, få nedskrevet nogle procedurer, revideret og ensrettet undervisningsmaterialet i de forskellige byer og givet viden videre om organisationsstruktur. Helene forklarer: ”Vores tilgang har været vejledende, og vi har været opmærksomme på ikke at diktere noget, men blot sige: Det her giver mening for os, måske kan I bruge noget af det, måske skal I noget andet.”

ZIMSA er en ung organisation med stor udskiftning, så vejledningen er værdsat.
Phill T. Chigiya fortæller:
”Vi har lært meget om, hvordan IMCC er organiseret og arbejder I det daglige, og meget af det har vi kunnet overføre til vores organisation.”
Også de seks ungdomsledere, der er udvekslet som en del af projektet, har været et plus:
”Det har styrket ZIMSA enormt, at vores ledere har deltaget i ungdomsleder-træningen fra Dansk Ungdoms Fællesråd –  det har i høj grad medvirket til at effektivisere organisationen,” fortæller Phill T. Chigiya

imunziFantastisk feedback
Lige nu arbejdes der på at få yderligere ungdomsledere uddannet i 2018, og parterne er i gang med at undersøge, om der er grundlag for at lave nye projekter sammen i fremtiden. Samtidig er en mere systematisk evaluering at undervisningen undervejs, så partnerne kan blive klogere på, om der rent faktisk er hul igennem til de unge.

Men Phill T. Chigiya er ikke i tvivl: ”Jeg er fuldstændigt overbevist om, at vi gør en forskel med vores undervisning af de unge. Vi får fantastisk feed back, hver gang vi er ude at undervise. Det er gennem den her slags samarbejder, at der opstår synergi, som kan sætte et varigt aftryk på verden og hermed forhåbentligt bidrage til, at kommende generationer bliver HIV-frie.”

Imunzi har et samlet budget på knap 500.000 kr. og er finansieret af Dansk Ungdoms Fællesråd. Læs mere om projektet her.