IMCC Palestine’s arbejde i Palæstina

Af Ahmad Zeidan

I gruppen IMCC Palestine har vi i juli måned 2019 rejst ned til Palæstina for at fortsætte vores arbejde med gruppen Shahed – Witness for Citizen Right and Social Development. Dette er nødvendigt da det er en grundregel, at det er nødvendigt at have en forståelse og et nøjagtigt billede af et samfund, hvis man ønsker at vide hvad der gavner et samfund. Et manglende overblik over samfundet og hvad der foregår er, ligesom at køre bil med dårligt syn. Dette kan føre til ulykker. Derfor er det essentielt vi i gruppen, IMCC-Palestine, får set hvordan samfundet og befolkningen i Palæstina i eksempelvis den gamle by Nablus er struktureret og lever.

Shaheds arbejde i Palæstina

Shaheds arbejde er rettet imod udvikling af samfundet og herved retfærdigheden i samfundet. Derfor har Shahed valgt at fokusere på alle grupper i samfundet uden at udelukke nogen baseret på køn, hudfarve og/eller politisk og social baggrund. Shahed har eksempelvis opstartet en gruppe ”Youth Club,” som samler de unge i befolkningen, der døjer med problemer og giver dem muligheden for at arbejde på disse. Derudover har de opstartet en ”Womans Club” som giver kvinderne i samfundet mulighed for at tale om problemerne, som de døjer med.

Hvilke udfordringer var der i forbindelse med projektet nede i Palæstina?

Under arbejdet nede Palæstina blev det klart for os at vi havde nogle forskellige holdninger ift. strukturen af en organisation og hvad der fungerede bedst. IMCC Palestine er baseret på et meget fladt lederskab, hvorimod Shahed’s organisation hælder mod en mere hierarkisk opbygning. Et andet problem, som kom til syne under turen, var den manglende kommunikation mellem medlemmerne og grupperne i Shahed.

Hvordan vi håndterede dette som et projekt?

Under turen i Palæstina var meget af vores arbejde i starten rettet mod at ændre på Shaheds struktur, således at de fik et mere fladt lederskab. Dog indså vi senere på turen, at denne energi ville være bedre brugt, hvis vi rettede den imod nogle andre fokuspunkter. Derfor valgte vi blandt andet at bruge vores energi på at styrke nogle af medlemmernes evner og øge deres kompetencer. Dette indebar blandt andet at arbejde med medlemmerne i de forskellige grupper, heriblandt dem som var relateret til ”finans” og ”Public relations”

Derudover mente vi i gruppen at både medlemmerne i Shahed og IMCC ville have godt af et socialt event, hvor medlemmerne kunne styrke deres sammenhold.

Shahed havde et stykke tid før rejsen til Palæstina arbejdet med at planlægge et ”7-days event”. Dette event havde til formål at oplyse befolkningen i den gamle by i Nablus om deres helbredstilstand. Til dette event havde Shahed blandt andet planlagt at lave forskellige boder. Ved nogle af disse boder kunne man havde man alment praktiserende læger til rådighed, som man kunne spørge til råds om sit helbred. Ellers havde de boder hvor man kunne få målt sit blodsukker, blodtryk, puls, osv. og herefter evt. få stillet en diagnose. Allersidst var der boder hvor man enten kunne snakke om den stillede diagnose, eller en allerede stillet diagnose man havde og hvordan man skulle forholde sig til den.

Arbejdet i Palæstina var lærerigt for begge parter og havde sine udfordringer. Vi har i IMCC-Palæstine fået opklaret nogle af problemerne dernede, men løsningerne til disse kræver tid og tålmodighed.