IMCC FAIR i Kigali

For IMCC FAIR har Nicholas, Dinar og jeg været på det afsluttende projektbesøg i Kigali i starten af juli. Det var et besøg med fokus på evaluering af projektet, på fondssøgning og brainstorm på hvordan vi kan føre projektet videre i en ny fase og gøre det endnu mere effektivt og bæredygtigt.

Det var et rigtig godt besøg, hvor vi kunne evaluere på et succesfuldt partnerskabsprojekt. Undervisningen i både skoler og på køreskoler gennem projektet har bidraget til at flere børn og unge siger at de er bevidste om farer i trafikken og hvordan de kan håndtere uheld og at de tager mere hensyn til deres og andres færden i trafikken på baggrund af undervisningen. Det er i høj grad at tilskrive de frivillige i HPR, som efterhånden udgør en meget stærk gruppe af unge med drive og viden til at udbrede budskaber ift. trafiksikkerhed.

Projektet har særligt også været succesfuldt på advocacy-delen. HPR har startet et partnerskab med trafikpolitiet, hvilket har ledt til at trafikpolitiet har forpligtet sig til en et-årig kampagne, hvor de hver måned iværksætter nye trafiksikkerhedstiltag med FNs Decade of Action for Road Safety som styringspind. Derudover inddrages HPR også i politiets kampagner på området. HPR har også formået at gøre opmærksom på sig selv som NGO og har nået mange mennesker med deres budskaber gennem en solid indsats på sociale medier.

Vi håber på at kunne bruge dette momentum til at udvikle og videreføreprojektet i en ny fase.

Venlig hilsen,

Mie Polk, Activity Leader of IMCC FAIR