Hvad f***** er Tipsudvalget?

Hvad sker der med de gamle landsbestyrelsesmedlemmer? Ja, nogle fortsætter i én eller flere aktiviteter, nøjagtig som før de sad i bestyrelse. Nogle forsvinder. Og enkelte repræsenterer IMCC i en række eksterne fora. I april blev Ida Lang, tidligere næstforkvinde og bestyrelsesmedlem i IMCC 2017 og -18, indsuppleret i DUFs Tipsudvalg. Ida overtog pladsen efter DFUNKs forkvinde, Marina Janell.

Tipsudvalget??

Kulturstyrelsen giver en del af udlodningsmidlerne til DUF og stoler på, at de fordeler pengene rimeligt og fornuftigt blandt landets ikke-idrætslige børne- og ungdomsorganisationer til disses drift. Selvfølgelig ikke blindt. Pengene uddeles efter en bekendtgørelse – den såkaldte Tilskudsbekendtgørrelse. Mere om denne senere. Tipsudvalget er det udvalg i DUF, der er ansvarligt for denne omfordeling. Foreningerne sender deres ansøgninger i starten af juni og modtager i efteråret svar og – for de flestes tilfælde – tilskud. Når udvalget ikke behandler ansøgninger, er det dets rolle at behandle aktuelle sager, fortolke bekendtgørelsen samt at sikre, at alle modtagende organisationer lever op til de kriterier, der gør dem tilskudsberettigede.

DUF lokalforeningspulje

Tilskudsbekendtgørelsen

Tilskudsbekendtgørelsen er det dokument, der angiver kriterierne for modtagelse af driftstilskud fra DUF. Blandt andet angives de overordnede kriterier for tilskud – eksempelvis at organisationen er landsdækkende og demokratisk opbygget – samt inddelingen af forskellige typer af organisationer og deraf følgende udmåling af tilskud. Efter den ny tilskudsbekendtgørelse trådte i kraft i 2017 er det nemlig sådan, at tilskuddet ikke udmåles på samme måde for alle tilskudsberettigede organisationer.

Der er fem grupperinger – A til E. Af disse modtager nogle et takstbaseret tilskud, andre modtager et rent skønnet og endnu andre modtager et delvist skønnet tilskud. IMCC er i gruppe C og modtager et delvist skønnet tilskud – det vil sige, at vi modtager et fast beløb baseret på antallet af lokalafdelinger samt et skønnet tillæg baseret på blandt andet vores aktivitetsniveau, udviklingen i antal medlemmer og vores administrative forhold.

Repræsentation

Ida LangDet kan måske virke ligegyldigt, hvem der sidder i Tipsudvalget, når nu der alligevel uddeles efter en bekendtgørelse med paragrafer sort på hvidt. Men det er langt fra tilfældet! Der er stor diversitet blandt de omtrent 70 organisationer, der søger driftstilskud hos DUF hvert år. Hvis udvalgsposterne primært besiddes af én type organisation, er der grundlæggende mangel på forståelse af den type aktivitet, der er i en anden type organisation. Vi har ikke de samme formålsparagrafer eller det samme lingo. Eksempelvis kalder flere organisationer deres generalforsamling for landsmøde eller årsmøde, men disse er ligeså demokratisk opbyggede og gældende som hos de organisationer, der kalder mødet en generalforsamling. Hvis ikke der sidder repræsentanter fra de forskellige typer organisationer risikerer vi at de, der ikke er repræsenterede, pålægges et langt større forklaringsarbejde og dokumentationskrav end de organisationer, der er indrettet på en måde, repræsentanter i udvalget forstår.

IMCC er lige nu den eneste repræsentant fra gruppe C med individuelle medlemsskaber. Det er således Idas ansvar at sikre repræsentation af disse. Både således, at når der tages beslutninger eller foretages undersøgelser, baseres de på en forståelse af organisationer i gruppe C. Desuden er hun talerør for de udfordringer, organisationerne møder og har mødt med den ny tilskudsbekendtgørelse.

Skriv til din repræsentant

Der er meget mere at fortælle om udvalget, bekendtgørelsen og DUF, og du er mere end velkommen til at henvende dig til Ida med spørgsmål og kommentarer på idalangandersen@gmail.com