Frivilligrapport 2017/2018

IMCC´s frivilligrapport undersøger og kortlægger frivilligheden i IMCC. Formålet med rapporten er at skabe større forståelse for det frivillige miljø og de frivillige rammer i IMCC. Håbet er skabe indsigt i hvordan de frivillige kan arbejde bedre med frivilligkoordinering, motivation af frivillige og hvordan vi kan rekruttere, fastholde og engagere vores frivillige. Rapporten beskriver IMCC som organisation, det frivillige miljø og de frivillige rammer. Samtidig beskriver rapporten hvordan de frivillige arbejder med en holistisk tilgang til sundhed og ud fra vores grundholdninger samt FN´s verdensmål som referenceramme.

Rapporten sætter fokus på at frivilligheden i IMCC er en dynamisk størrelse, hvor tværfaglighed bliver mere og mere udtalt og samtidig kan vi dokumentere at de frivillige er særdeles aktive både lokalt, nationalt og internationalt. Det pointeres i rapporten at vi har en del frivillige der ikke betaler medlemskontingent, hvorfor medlemstallet er betydeligt større end angivet i rapporten. Dette har samtidig stor betydning for vores driftmidler, da vi bliver skønnet på baggrund af medlemstal.

IMCC træ

Rapporten har taget pulsen på de frivilliges motivation for at være frivillige i IMCC, hvor interesse for et sundhedsemne, det at gøre en forskel og indgå i et socialt fællesskab er de mest motiverende faktorer for de frivillige. Her skal pointeres at særligt de sociale fællesskaber og det sociale samvær er hovedårsagen til at de frivillige forbliver frivillige i IMCC.

Det der demotivere de frivillige er manglende fleksibilitet og fremskridt samt bureaukrati og administration. Her skal det påpeges at det ofte omhandlede af få frivillige trak det store læs og at de frivillige er blevet bebyrdet med administration efter at ressourcerne på sekretariatet er blevet mindre grundet færre driftsmidler.

Sluttelig kiggede vi nærmere på IMCC´s synlighed hvor det er vigtigt at pointere, at de frivillige ikke har hørt om IMCC gennem de sociale medier, men snarere gennem venner og bekendte fra studiet, som i forvejen er frivillige i IMCC. Dette vidner om, at vores grundlag for rekruttering ikke i udtalt grad bør bero på de sociale medier. Vi håber at de frivillige i IMCC vil bruge rapporten aktivt til at rekruttere, fastholde og motivere de frivillige. Du kan finde hele rapporten her: Frivilligrapport IMCC 2018.