Frivillige foreninger skal gøre det de hver især er bedst til

Af Sigrun Smith, sekretariatsmedarbejder i IMCC

29025737128_430aa5d579_z

Social ulighed blandt unge frivillige var et af de store temaer på årets Folkemøde. Landets sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, kom med sit bud på problemet.

Nyeste tal fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde viser, at den markant laveste andel af frivillige findes blandt de socialt udsatte unge. Tallene blev fremført af centerchefen, Laura Auken Larsen til debatten: Sådan holder vi liv i frivilligheden.

Denne ulighedsproblematik gjorde i den grad indtryk på mig, og netop fordi jeg selv er en del af en større frivilligorganisation kunne jeg heller ikke lade være med at vride min hjerne for, hvordan vi i frivillige foreninger mon kan imødekomme dette problem?

Løsningen viste sig, som håbet, desværre ikke under den omtalte debat. Dagen efter fik jeg imidlertid mulighed for at stille spørgsmålet direkte til vores sundhedsminister i en debat om ’Frivillighedens betydning for unges mentale sundhed’.

Hendes svar lød kort og kontant: ”I skal forsætte det arbejde, som I er bedst til”. Det blev efterfulgt af en opfordring om, at man som forening altid bør tænke på, hvilken norm der hersker i forhold til accept af og åbenhed over for folk, der måske falder lidt udenfor. Ingen skal selvfølgelig udelukkes fra fællesskabet, lød det fra Ellen Trane Nørby.

41088321500_bde51d4c7f_zSamtidig understregede sundhedsministeren vigtigheden af at være realistiske og også i stand til at anerkende, at alle slags foreninger ikke er for alle slags mennesker. Nogle har slet ikke overskud til at give, men er kun i stand til at modtage hjælp for en kortere eller længere periode – og det skal der også være plads til.

Der er nogle foreninger som er specialister i at tage sig af ensomme unge, mens andre er gode til at håndtere psykisk sårbare unge. I stedet for, at alle foreninger skal kunne lidt af det samme, så er der klart større kvalitet og værdi i, at de forskellige foreninger mestrer deres kerneområder.

42849675302_78f94b0331_z

Måden man rekrutterer sine frivillige på, kan dog have en stor betydning for, hvem man når ud til. Formand for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen, fortalte eksempelvis, hvordan de havde haft succes med forsøg på at flytte frivilligrekrutteringen ud i de unges lokale (opholds)områder.

Således lyder parolen fra årets Folkemødet 2018, at de frivillige i IMCC ufortrødent skal fortsætte det ihærdige arbejde med fremme og forebyggelse af sundheden både lokalt, nationalt og internationalt.