Frivilligdag i Aarhus

Den 10. marts 2019 mødte 36 friske IMCC’ere op til det nye tiltag i Aarhus ved navn Frivilligdag. Frivilligdagen blev arrangeret af Daniel Lindbo og Aarhus Lokalbestyrelse med henblik på at sætte IMCC’s frivillige i fokus. Dagen startede med brunch og efter alle havde spist sig mætte var der et fælles oplæg om frivilligkultur. Oplægget blev holdt af Ulla Lund som delte ud af sine erfaringer indenfor at arbejde med frivillighed. Hun fortalte om tre vigtige elementer i motivation af frivillige: identitet, fællesskab og forankring.

IMG_7646

Efter oplægget blev der parallelt afholdt to workshops. Den ene workshop omhandlede frivilligledelse og fastholdelse og blev afholdt af Torsten. Den anden workshop omhandlede eventplanlægning og blev afholdt af Hawa.

Frivilligdag er et koncept der både har til formål at give muligheder for inspiration igennem oplæg og workshops, men denne dag vil forhåbentligt også blive en erstatning af de tidligere LAL/LØA-aftener. Der har i længere tid været behov for nye rammer for fælles sparring, og derfor var netop sparring sidste punkt på dagsordenen. Der blev både sparret i og på tværs af farvegrupper og der blev talt om emner så som puljesøgning, fastholdelse af nye frivillige og muligheder for at rekruttere tværfagligt.

IMG_7636Et af målene for dagen var også at favne nye så vel som mere garvede IMCC’ere og det var lykkedes at få flere helt nye IMCC’ere med. Den ene, Sara, sagde således om dagen: ”Det er fedt allerede som helt ny at kunne deltage i kurser og få nogle flere kompetencer – også indenfor nogle områder der kan bruges i andre sammenhænge.” Det var ikke kun Sara som kunne bruge dagen fremadrettet, det fremgår af evalueringerne, at flere har fået et udbytte af dagen. Deltagerne skrev, at de ville tage redskaber med hjem indenfor områder om at skabe events, fastholdelse af de frivillige, kontakter til andre aktiviteter samt større tryghed ved at tage ansvar.