Fra lokalt projekt i Uganda til international anerkendelse

aspiti

Af Ashipti Denmark

Ashipti har i samarbejde med FUMSA (Federation of Uganda Medical Students´Associations) gang i et partnerskabsprojekt omkring ikke-smitsomme sygdomme og sund livsstil. Projektet foregår i 3 forskellige ugandiske universitetsbyer.
Oplæg på international konference i 2018
Vores lokale PEDON-teams har interviewet omkring 1000 skoleelever omkring deres livsstil og viden om ikke-smitsomme sygdomme, som skal bruges til vores baseline, når vi skal undersøge om vores intervention har haft en effekt. To af vores frivillige fra Uganda har allerede nu brugt tid på at analysere de første data og fået udarbejdet fire abstracts indenfor emnet rygning, som de har sendt ind til 17th World Conference on Tobacco or Health i Sydafrika. Alle fire abstracts er blevet godkendt, og PEDON-projektets første data skal altså præsenteres i foråret 2018 på The Union’s (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) konference af projektets egne medlemmer. Dette vil forhåbentlig kunne give projektet en endnu større stemme, når vores partnere efter nytår skal ud og bruge deres resultater til at lave fortalervirksomhed.

Projektet handler om ikke-smitsomme sygdomme og fokuserer på oplysning af ugandiske unge i alderen 12-17 år. Målet er at få indført undervisning om sund livsstil og livsstilssygdomme i skolernes pensum.

 Sodavand billigere end rent vand
Ashipti havde i oktober tre frivillige afsted på et to ugers partnerskabsudviklingsbesøg i Uganda. Besøget havde fokus på at styrke partnerskabet gennem sociale aktiviteter og kapacitetsopbygning gennem workshops omkring økonomi, projektstyring, kommunikation og kultur. Vi fik også set med vores egne øjne, hvorfor vores projekt er så vigtigt, da fx. sodavand er billigere og mere tilgængeligt end rent vand.

Besøg sikrer bedre forståelse
I løbet af de to uger nåede vi rundt til 3 forskellige byer i Uganda, hvor vores partnerskab er i gang. Vi fik et stort indblik i den ugandiske kultur og nogle rigtig gode snakke om hvordan dansk og ugandisk kultur adskiller sig fra hinanden. En stor del af at få et partnerskab til at fungere, er forståelse for den kontekst, som partnerskabet udfolder sig i. Vi lærte fx., hvorfor det kan være svært at svare på e-mails når der er strømafbrydelse og dårligt internet, mens vores partnere lærte hvorfor vi er glade for hurtige svar og klare planer.