Forundersøgelsestur til Nepal

Skrevet af medicinstuderende Sophie Amalie Hamann

Onsdag d. 8 marts drog Anne Sofie Friis Andersen og jeg afsted mod Kathmandu, hovedstaden i Nepal. Her skulle vi repræsentere foreningen FrontCare, som er en underenhed til de grønne grupper i International Medical Cooperation Committee (IMCC).

Formålet var en forundersøgelsestur, hvor vi skulle mødes med to nepalesiske foreninger: NPHSS og NMSS (hhv. folkesundhedsvidenskabsstuderende og medicinstuderende) med ønsket om at fremme den primære sundhedssektor i Nepal. Kontakten til disse foreninger blev etableret allerede i august 2016, hvor Jeppe Vesterager og Anne Sofie var taget på partneridentifikationstur. Midlerne til turen havde FrontCare således søgt gennem Danmarks ungdoms Fællesråd (DUF), som administrerer en del af den danske u-landsbistand.

P1310777

Da vi både skulle rejse hele vejen fra det kolde nord og lige have en chance for at finde os tilrette i Kathmandus støvede, men ikke mindst charmerende gader, startede projektet først fredag. Her var det for mit vedkommende det første møde med de mange nepalesiske studerende. De fleste af dem havde mødt Anne Sofie i august, og det virkede til, at de syntes det var rart med et kendt ansigt.

Dagen startede med, at både NMSS og NPHSS fremlagde de primære sundhedsmæssige problemer, de syntes vi skulle tage fat på i vores kommende samarbejde. Vi lavede herefter forskellige workshops, hvor vi benyttede os af Logical Framework Approach (LFA) til at forstå og omkranse omfanget af vores problemstillinger. Foreningerne havde bragt emner omkring sexual and reproduvtive health rights og family planning op under deres fremlæggelser. Disse lå i virkeligheden ret tæt på hinanden, så det endte ud i en fælles vision om Improved sexual and reproductive health of young people in Nepal. Denne vision kom vi nærmere gennem yderligere workshops i løbet af opholdet, hvor vi atter benyttede os af LFA teknikker. Dette endte ud i en LFA matrix, hvor vi alle fik et ret godt overblik over kausaliteten mellem aktiviteter (herunder materialeudvikling), resultater, projektmål og ikke mindst visionen, som det er målet at nå på længere sigt. Den primære målgruppe blev således unge mennesker, som vi ønsker at nå via lærere på skoler og i youth clubs, som de studerende fra NMSS og NPHSS skal udvikle materiale til under et forhåbentligt kommende pilotprojekt. Allokering af undervisning til de lokale lærere og frivillige vil øge bæredygtigheden af projektet markant, hvorfor dette er en central del af udviklingsarbejdet.

FrontCare

For at få et mere direkte billede af, hvordan omstændighederne og forholdene er i Nepal, havde de studerende arrangeret en field trip for os. Turen gav et grundigt indblik i mange af de udfordringer et land som Nepal står over for. Alene turen derud på bumpede og mudrede veje viste et klart billede af dårlig infrastruktur, som langt hen ad vejen repræsenterer, hvor analogt alt andet også fungerer i landet.

Ude i den lille landsby afholdt vi et møde, hvor personer fra de forskellige grupper, vi gerne ville etablere et samarbejde med deltog: lokale kvinder, der underviser unge mødre, skoleinspektøren fra landsbyens skole samt lederen fra den lokale Health Post. I mødet virkede alle meget interesserede og engagerede i at indgå et samarbejde med os fra FrontCare og ikke mindst de nepalesiske studerende.

Dog foregik hele seancen på nepalesisk, hvorfor vores billede af mødet udelukkende bygger på, hvad de studerende oversatte for os. Dagen var alt i alt super vellykket, og den bidrog til en høj grad af forståelse for landsbystrukturen i Nepal.

Mens vi var der, skulle den årlige Holi fejres, hvilket foregik den 12. marts. Denne dag er farvenes fest, hvor hele princippet for dagen var, at man kastede vand og farver på hinanden. Det var enormt sjovt og de studerende tog sig godt af os og tog os med til begivenheden på universitetet. For selve projektet var det egentlig også meget rart at have en dag med de studerende, hvor vi bare kun slappe af og grine sammen.

P1310672 kopi

Vores partneridentifikationstur sluttede igen d. 16. marts efter syv dage med en masse spændende workshops og ikke mindst socialt samvær.

De nepalesiske studerende har været enormt engagerede, effektive og virkelig pligtopfyldende under hele vores besøg. Der opstod langt færre kulturelle misforståelser end man ellers kunne have ventet: eksempelvis var de studerende godt klar over, at vi danskere rent faktisk møder op klokken otte, hvis mødetidspunktet er aftalt til klokken otte!

Alt i alt tog Anne Sofie og jeg fra Nepal igen med en rigtig god mavefornemmelse om, at det her projekt nok skal komme rigtig langt. Den nepalesiske drivkraft virker meget stor, hvilket er altafgørende for et projekt som dette.