Fokus på seksualundervisning blandt unge i Nepal

2. Baseline i skoleklasse

Pilot Project on Reproductive Health in Nepal er netop skudt i gang og er resultatet af et samarbejde mellem IMCC Nepal og Physicians for Social Responsibility Nepal – Student Chapter (PSRN-SC). To frivillige fra den nepalesiske organisation, Laxmi og Praveen har for nyligt besøgt Danmark.

Maria Hoelgaard, der læser folkesundhedsvidenskab i København, er en del af projektet, der har eleverne på 8. 9. og 11. klassetrin i den nepalesiske provins Ramechhap som målgruppe. Målet her er at danne fire ungdomsklubber på de lokale skoler, hvor eleverne i trygge og fordomsfrie rammer kan lære mere om prævention, seksualitet og kønssygdomme. En del af projektet er at klæde de studerende i PRSN-SC på med de rette undervisningsværktøjer, da det bliver dem, der skal forestå undervisningen i ungdomsklubberne.

Mange udfordringer
Der er en del fordomme om krop og sex i Nepal, og det er ikke noget, unge taler med deres forældre om. Seksualundervisning er en del af pensummet i skolerne, men mange lærere springer emnet over, fordi de finder det svært at undervise i. De lokale lærere, som har en nøgleposition i forhold til at skaffe opbakning til ungdomsklubberne og gøre dem levedygtige efter projektets levetid, har dog indtil videre været meget positive og støttende overfor projektet, fortæller Praveen.

At emnet er tabubelagt, kan gøre det svært at få eleverne med i ungdomsklubberne. En anden faktor, der kan påvirke fremmødet er, at pigerne ofte er bundet af huslige pligter og derfor ikke har tid eller får lov til at deltage.

”Seksualitet og prævention er ikke noget man taler om, så der mangler viden og åbenhed,” fortæller Laxmi.

Ungdomsklubben er et nyt format, som skal prøves af, og materialer og undervisningsform bliver tilpasset undervejs.

”Vi har fået en del materiale fra lignende IMCC aktiviteter i Danmark og Afrika (bl.a. Tamida og  Sexexpressen), men materialet skal naturligvis tilpasses konteksten i Nepal,” forklarer Maria.

Maria Hoelgaard og Emilie Rosager er netop rejst til Nepal, hvor de skal være tre måneder og arbejde på projektet.

1. PSRNbaselineFokus på effekten
Monitering, effektmåling og evaluering har et særligt fokus i projektet. Der er udarbejdet et spørgeskema, som er sendt ud til alle de relevante klassetrin i området, og de indkomne data er nu ved at blive evalueret. Målet er at afdække, hvad de unge ved om emnet, og svarene får i høj grad indvirkning på, hvordan undervisningen og undervisningsmaterialet tilrettelægges og udformes.

Blandt andet fremgår allerede nu, at ligestilling bliver et fokusområde. Efterfølgende måles på elevernes viden efter deltagelse i ungdomsklub.

Laxmi er ikke i tvivl om, at en effekt vil kunne måles, ikke mindst fordi det er unge, der underviser unge: ”Såkaldt peer-to-peer undervisning er mere effektivt, for eleverne er mere trygge, slapper af og tør stille flere spørgsmål,” siger hun.

Maria supplerer: ”Dette er meget centralt for os. Vi skal sikre, at underviserne har de rette værktøjer til at danne et godt og trygt rum for læring i ungdomsklubberne.”

På sigt vil de to parter gerne udvikle et egentligt partnerskabsprojekt og arbejde hen imod at ungdomsklubberne bliver selvkørende, men i første omgang testes metoderne altså i dette pilotprojekt.

Projektet er finansieret af Dansk Ungdoms Fællesråd og har et samlet budget på: 217.757 kr.
Projektet løber indtil d. 30. april 2018.