Erik Holst Prisen 2018

Ved Nationalweekenden den 9. – 11. november 2018 valgte forsamlingen hvem, der skulle modtage årets Erik Holst Pris. Prisen er opkaldt efter en af IMCC’s stiftere og gives til et medlem eller en aktivitet, som i særlig grad i det forgange år har ydet en frivillig indsats, der sætter spor. Der var flere rigtig gode bud på, hvem der skulle modtage prisen, og det endelig valg faldt på Nikoline Møller Lynnerup som repræsentant for den Organisationsgruppe, som arrangerede Store Sundhedsdag på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium.

På foto ses Nikoline i midten flankeret af to andre fra Organisationskomiteen.

På foto ses Nikoline i midten flankeret af to andre fra Organisationskomiteen.

Begivenheden samlede alle IMCC’s Gule Grupper og 65 glade frivillige underviste samtlige 700 elever i en lang række temaer omkring sundhed. En inspirerende begivenhed, som – udover at give hundredevis af danske børn og unge indsigt i sundhedsfaglige temaer – lover godt for det fremtidige samarbejde og engagement blandt IMCC’s mange undervisningsgrupper. Man kan læse mere om Store Sundhedsdag her.