Ensomhed kender ingen grænser

 

Mental sundhed bliver højst sandsynligt emnet for det nye projekt, IMCC Middle East gruppen har i støbeskeen. Repræsentanter fra IMCC Middle East er netop vendt hjem fra partneridentifikationstur til Jordan, og en jordansk partner til projektet er nu fundet.

 

Forinden turen var der sat møder op med ikke mindre end fem lokale NGO’er i Jordan. Møderne havde dels det formål, at IMCC Middle East gruppen skulle lære landet at kende og spore sig ind på mulige projektemner, dels skulle en projektpartner findes.  Og en partner blev der fundet: IMCC Middle East samarbejder nu videre med den jordanske afdeling af IFMSA ( International Federation of Medical Student’s  Associations), som er en organisation af sundhedsstuderende og dermed en pendant til IMCC.

”De er megaseje,” fortæller Elisabeth Jørgensen, der var en af IMCC Middle East’ udsendte delegation i Jordan. Hun fortsætter: ”De unge i IFMSA Jordan var meget glade for, at vi ville beskæftige os med netop mental sundhed. Emnet er et stort tabu i Mellemøsten, og de studerende i IFMSA Jordan bekræftede, at behovet er der for at få nedbrudt tabuet og skabe åbenhed. F.eks. er ensomhed et stort problem både i Danmark og i Jordan, så det er et emne, der går på tværs af kulturelle forskelle.”

Atypisk IMCC’er
Elisabeth er i øvrigt en atypisk IMCC’er: Hun er ikke sundhedsstuderende, men studerende på arabisk og islamstudier i Aarhus. Alligevel er hun begejstret for IMCC. Hun fortæller: ”Ind imellem kan man som humaniorastuderende godt slå sig selv i hovedet og tænke: Hvad er det egentligt, jeg kan? Men i IMCC Middle East gruppen oplever jeg tydeligt, at man værdsætter det, jeg kommer med – og jeg er superglad for, at jeg blev valgt til at tage med på partneridentifikationsturen til Jordan.”

Jordanere til Danmark
Næste skridt bliver at ansøge om, at et par delegerede fra partnerorganisationen i Jordan kan komme herop til Dansk Ungdoms Fællesråds internationale partnerseminar i april.

Adspurgt om hun kan se nogle udfordringer ved samarbejdet, siger Elisabeth: ”Jeg har rejst en del i Mellemøsten, og der er jo den her, Inshallah, Om Gud Vil-tidsopfattelse. Der sidder vi som danskere klar med vores computere tændt klokken 17, hvis det er klokken 17, vi har aftalt. Det er ikke nødvendigvis tilfældet i Mellemøsten. Men sådan er det jo i store dele af verden, og det er også en del af charmen. Men det kunne da være fedt, hvis de kom herop til seminaret i april og så, at her kommer alle klokken 17, hvis vi har aftalt det,” griner hun.

IMCC Middle East holder foreløbigt til i Aarhus, se mere her

1