Ens.sundhed vil lette mødet mellem nydanskere og det danske sundhedsvæsen

IMCC aktiviteten ens.sundhed, hvor en gruppe frivillige studerende arbejder på at lette mødet mellem flygtninge og indvandrere og det danske sundhedssystem, underviste for nyligt en gruppe kursister på LærDansk, Aarhus. Her var 8 nationaliteter til stede for at blive klogere på det danske sundhedsvæsen, nærmere bestemt de typiske former for kræftbehandling i Danmark.

Forud var gået en undervisningsgang, der fungerede som en generel introduktion til sundhedsvæsenet i Danmark. Danskholdets daglige underviser, Birgit Wind Andreasen, byder den alternative undervisningsform velkommen.

-Vi har sjældent lejlighed til at lave anderledes undervisning pga. tidspres. Så det her er en god lejlighed til at få dansk ind på en anden måde og få noget viden ind også, siger hun.

Hun kan godt genkende, at der er udfordringer i mødet mellem udlændinge og det danske sundhedsvæsen, og det bar den store spørgelyst under oplægget også præg af.

”De joker med, at i Danmark får man af sin læge bare at vide: Gå hjem og drik en sodavand og tag en lur.” Mange føler sig ikke helt taget alvorligt, og er måske også vant til hurtigere at få udskrevet medicin, end vi har tradition for i Danmark,” fortæller Birgit Wind Andreasen.

 

Kræft af vandpibe?
Der var stor spørgelyst blandt kursisterne, og alle havde familie eller bekendte, der havde haft kræft tæt inde på livet. ”Kan man få kræft af at ryge vandpibe?” ville en mand fra Libanon vide. ”Jeg drikker mælk til,” supplerede han med et grin.

De tre undervisere, Theis Bock, Frederik Prip og Majken Kajberg-Henningsen læser alle medicin. De svarede beredvilligt på spørgsmål, og undervisningen sluttede med et rollespil, hvor de tre kommende læger iførte sig hvide kitler -og så skulle kursisterne på skift ”gå til lægen.” Det blev hurtigt til en række nærmest autentiske konsultationer, for spørgsmålene væltede frem om skavanker og symptomer, når man nu endelig havde en næsten-læge foran sig.

Ens.sundhed er et projekt under foreningen IMCC, International Medical Corporation Committee, der laver en lang rækkende sundhedsfremmende projekter både herhjemme og ude i verden.

 

Gevinst for begge parter
En af de frivillige undervisere, Theis Bock fortæller: ”Vi gør det her, fordi vi har oplevet et behov for at være bedre rustet til det kulturelle møde i sundhedssystemet – fra begge sider. Mange nydanskere kommer fra en kultur, hvor brug af læge og hele sygdomsopfattelsen er helt anderledes. Dette kulturmøde er ikke noget, der bliver lagt meget vægt på i de sundhedsfaglige uddannelser. Derfor er der også grobund for mange gensidige misforståelser, som giver mindre udbytte af konsultationer.

De frivillige i ens.sundhed har flere undervisningssessioner på sprogcentret LærDansk i kalenderen, hvor eleverne allerede har efterspurgt undervisning i livsstilssygdomme og maternel sundhed.

Gruppen kan kontaktes på ens.sundhed@gmail.com

En del af ens.sundheds undervisning for kursisterne på LærDansk i Aarhus er tilrettelagt som “konsultationer” ud fra beskrevne cases: