En beretning fra Christiansborg: PsykOBS til ungekonference

I en mørklagt sal på Christiansborg, sidder 60 unge samlet fra hele landet, for at debattere hvordan politikere, organisationer og unge selv kan skabe mindre pres og større glæde hos den danske ungdom. Konferencen starter med at der tændes et lys i det ene hjørne, hvorefter en stemme lyder:

”Spørgsmålet er ikke om vi overlever vores ungdom, men om vi lever”

0unnamed

 

 

 

 

 

 

Stemmen kommer fra en gymnasieelev, der selv har oplevet at være ung i en tid, hvor man skal leve op til en præstationskultur, som gør det let at træde forkert og føle sig udenfor, uanset hvor meget man kæmper for at passe ind. Det medfører for mange unge en hverdag fyldt med forventningspres, mindreværd, stress, angst og ensomhed. Til konferencen var et af hovedpunkterne ’Trivsel og tabu’, hvor der blandt andet blev sat fokus på ensomhed blandt unge. I et oplæg af Ventilen blev det nævnt, at der i 2015 var der 64.000 unge mellem 16-29 år der følte sig ensomme i Danmark. Det svarer til, at hver anden elev i en klasse føler sig ensom og alligevel har 19% af alle gymnasieelever, svært ved at tale om deres ensomhed. Psykiske sygdomme og tilstande som ensomhed er dermed stadig tabuiseret, hvorfor der fortsat er behov for at nedbryde tabu for at fremme trivsel blandt unge. Til det formål blev der afholdt workshops, hvor PsykOBS deltog med inputs til at forbedre unges trivsel. Der blev blandt andet sat fokus på, hvilke politiske ændringer, der er nødvendige for at skabe mere trivsel og livskvalitet blandt unge. Derudover blev der udarbejdet konkrete løsningsforslag til, hvad organisationer, som fx skoler, og de unge selv kan gøre for at øge den generelle trivsel. Disse løsningsforslag ville efterfølgende blive præsenteret for politikkerne på Christiansborg, som derefter ville få mulighed for at udarbejde konkrete tiltag for at øge unges trivsel.

 

Konferencen blev afholdt af NAU (Netværket af Ungdomsråd) lørdag d. 6. april på Christiansborg.