Der findes ingen pille, hvis din sjæl er blevet forskrækket

Traditionelle behandlere og læger arbejder sammen i Bolivia:

Der findes ingen pille, hvis din sjæl er blevet forskrækket

 

Global 1

 

Skrevet af Nadia Holm Nielsen, IMCC Global


Traditionel medicin og sygdomsforståelse kæmper lige nu en hård kamp for anerkendelse og indflydelse i Bolivia. I en af Bolivias fattigste kommuner, San Lucas, har den danske NGO, International Medical Cooperation Committee (IMCC), i mange år støttet de traditionelle behandlere i denne kamp.


 

Jeg sidder bag rattet i IMCC’s fire-hjulstrukne Toyota og sveder. Over den fugtige varme og over den smalle vej, som snor sig gennem bjergene, jeg skal manøvre bilen fremad. Når jeg ser ud af vinduet til venstre, er der kun afgrund og foran mig tager vejen sig ud som en ufremkommelig sti bestående af store sten. På de resterende sæder i bilen er der dog højt humør og ingen panik.

 

Bag mig sidder fire ældre traditionelle behandlere. Ved min højre side sidder den unge Dr. Jesús. Samtalen foregår på det oprindelige sprog quechua bortset fra, når Jesús nu og da slår over i spansk for at oversætte en joke fra bagsædet. Vi tygger allesammen coca-blade. Bladene er dybt forankret i quechua’ernes kultur som noget helligt. Bagi sidder de traditionelle behandlere klar med små spader og andre graveredskaber. Duften af jord og coca breder sig i bilen.

 

Vi er i den lille bjerglandsby Huañamilla. Missionen er klar: De fire traditionelle behandlere skal føre os op til et bestemt sted i bjergene. På dette sted, dybt nede i jorden, vokser en rod med høj vaskeevne. Den skal vi finde, så vi kan fremstille sæbe. På vejen derhen skal vi samle andre planter og urter, og tale om deres virkning og om hvordan de traditionelle behandlere anvender disse i behandlingsforløb. Når vi er færdige med arbejdet, skal vi tale om faresignaler hos gravide kvinder. Konceptet er simpelt: Dr. Jesús fra sundhedsklinikken lærer noget af de traditionelle behandlere – og de traditionelle behandlere lærer noget af Dr. Jesús. Vigtigst af alt lærer de hinanden at kende.

 

Tillids- og relationsopbygningen mellem de traditionelle behandlere og sundhedsvæsnet står helt centralt i IMCC’s arbejde. Er der tillid og forståelse imellem de to parter, kan det tydeligt aflæses i patienthenvisninger: De traditionelle behandlere sender trygt patienter hen til sundhedsklinikken, hvis deres behandling ikke er tilstrækkelig – og sundhedspersonalet på klinikkerne får hjælp og vejledning, når de ikke kan give den behandling, landbefolkningen har brug for. Sidstnævnte sker ofte.

 

Sjæle kureres med omsorg

Blandt Bolivias oprindelige befolkningsgruppe quechua’erne findes en forståelse af sundhed og sygdom, som er meget anderledes end den, man finder i vesten. For quechua’erne skyldes al sygdom en ubalance i kroppen. Genskabning af balance er derfor vejen til sundhed for dem. I quechua’ernes forståelse af kroppen består vi mennesker af elementer. Et af de vigtigste elementer er sjælen. Hvis en person pludselig eksempelvis får en voldsom forskrækkelse, bliver personens sjæl bange og kan finde på at forlade kroppen. Hvis dette sker, skal sjælen kaldes tilbage, og indtil da vil personen være ramt af eksempelsvis opkast eller diarre som symptomer på stor ubalance. Når sjælen bliver forskrækket benævner quechua’erne fænomenet susto. Susto er en af de sygdomme, som hyppigst forekommer blandt landbefolkningen i Bolivia. Det er også en af de mange sygdomme, som ikke umiddelbart har en vestlig pendant og som de fleste uddannede læger i Bolivia ikke ved, hvordan de skal håndtere og derfor ikke kan behandle.

 

Den traditionelle medicin i Bolivia er meget kompleks. Man kan ikke bare sige, at hvor læger bruger piller, bruger de traditionelle behandlere urter. Den traditionelle medicin i Bolivia er både et menneskesyn, en verdensforståelse, en kulturelt betinget praksis samt ritualer, som er forankret i det lokale. Forskellige lokale kontekster bruger således forskellige urter og planter.

 

Men brugen af medicinske urter er blot en lille del af en helbredelsesproces. Man kan sige, at hvor lægerne på hospitalet i San Lucas, hvor IMCC arbejder, tager udgangspunkt i patienternes symptomer, så tager de traditionelle behandlere udgangspunkt i patienternes opfattelse af symptomer. Og med mere end 34 forskellige oprindelige befolkningsgrupper i Bolivia er viften af forskellige tilgange til den syge således meget bred. Fælles er dog et fokus på balance, ritualer og omsorg.

 

Global 2

 

Interkulturel sundhed på den politiske dagsorden

I 2006 blev Evo Morales valgt som præsident i Bolivia. Morales er landets første præsident med afstamning i den oprindelige befolkning. Selvom den oprindelige befolkning altid har udgjort majoriteten i Bolivia, har de siden spaniernes kolonisering af store dele af Syd- og Mellemamerika i 1600 tallet oplevet diskrimination af deres kultur og traditioner.

 

Med valget af Morales som præsident blev det sat på den politiske dagsorden, at den oprindelige befolknings kultur og traditioner skulle frem i lyset og dyrkes med respekt og oprejst pande. Dette kom til udtryk på mange måder. Et eksempel herpå er indførelsen af den Bolivianske sundhedslov, der i 2015 fik et dertilhørende reglement 459 (Ley 459 del 19 de diciembre de 2013 Ley de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana), der som noget helt særligt har interkulturel sundhed og traditionel medicin som omdrejningspunkt.

 

De seneste år har traditionelle fødselshjælpere, urte-specialister og traditionelle helbredere organiseret sig i kampen for anerkendelse og respekt omkring deres erhverv.

 

Men selvom der igangsættes en række tiltag fra regeringens side, så går det langsomt med implementeringen på lokalt niveau og fordommene spiller stadig en stor rolle.

 

Global 3

 

Omstillingsparathed og åbenhed bygger bro mellem traditionel og moderne

IMCC har i samarbejde med de traditionelle behandlere og sygehuset i San Lucas Kommune i flere år arbejdet for at bygge bro mellem de to sundhedssystemer. Det er et svært felt og udfordringerne er mange, men på grund af Bolivias regerings store fokus på den interkulturelle sundhed, velviljen hos mange læger samt det store og utrættelige arbejde, de traditionelle behandlere gør for at få samarbejdet til at ske, så går det langsomt fremad og resultatet ses tydeligt.

 

I vores arbejde i San Lucas ser vi hver dag en overvældende indsats fra de traditionelle behandlere. De er omstillingsparate og åbne og det baner vejen for et tættere samspil mellem det traditionelle og det moderne.

Det ’traditionelle’ er heller ikke nødvendigvis en fast defineret størrelse. Hver enkelt traditionel behandler har sine foretrukne metoder og favoritplanter. Hver enkelt er forskellig fra hver anden og har tilpasset sig den lokale kontekst. Denne dynamik i den traditionelle medicin er måske nøglen til, at de traditionelle behandlere gerne rækker ud og samarbejder med hospitalerne og de sundhedsuddannede.

 

Problemet er straks værre, når det kommer til lægerne i San Lucas. Fordommene mod den traditionelle medicin er mange, og lægerne har ofte svært ved at se, hvorfor de skal arbejde sammen med de traditionelle behandlere. Derfor afholdt IMCC i slutningen af 2016 et møde mellem repræsentanter for San Lucas Kommunes traditionelle behandlere og repræsentanter for sygevæsenet. De blev alle inviteret til en samtale om fordomme og til at erfaringsudveksle omkring samarbejdet i kommunen.

 

Enkelte udtalelser og historier om praksisændringer på dette møde tyder på, at der allerede er sket store forandringer. Da en læge pointerede, at han synes, de traditionelle behandlere burde lære noget mere om vestlig medicin, udfordrede en anden læge ham med ordene:

”Når landbefolkningen kommer til dig og er syge på grund af en forskrækket sjæl, kan du så hjælpe dem? Har du så en pille mod susto? For det har jeg i hvert fald ikke”.

 

Disse ord viser, at mange af lægerne efterhånden kan se det gavnlige i at samarbejde med de traditionelle behandlere. Det viser også, at de er ved at indse, at hvis den generelle sundhedstilstand i San Lucas Kommune skal løftes, så er det ikke kun de traditionelle behandlere, som skal lære noget mere om vestlig medicin. Så er det også lægerne selv, som skal lære noget om årsagerne til, at folk i højere grad stoler på de traditionelle behandlere og foretrækker deres behandlingsforløb frem fra de moderne.

 

I praksis ses denne åbenhed også ved, at der på flere af de små såkaldte ’sundhedsposter’ oppe i bjergene er stablet et godt og tillidsfuldt samarbejde på benene mellem sundhedspersonalet og de traditionelle behandlere. De gør brug af hinanden, videndeler med hinanden, holder overblik over landsbyerne, planlægger i fællesskab og henviser patienter på tværs af systemerne.

 

IMCC lukker i foråret 2017 sine sidste aktiviteter i San Lucas. Efter 16 år i kommunen er det tid til at sige farvel og tak. IMCC har haft en masse gode, lærerige samarbejder med mange forskellige slags partnere, som alle har været med til at løfte opgaven. Vi ved, at der er stærke kræfter til at fortsætte det gode arbejde og vi glæder os til at følge de traditionelle behandlere og den bolivianske regering i deres videre kamp for et mere inkluderende og tværfagligt sundhedssystem.