Bamselægerne har travlt i Odense

Stuegang 5

De frivillige sundheds-studerende, der lapper syge bamser sammen igen, bliver nu hyppigere gæster på H.C. Andersen børnehospital, som er navnet på børneafdelingen på Odense Universitetshospital.

Fra kun at komme på besøg på børnehospitalet en gang pr. semester, er der netop indgået aftale om, at de frivillige bamselæger rykker ind på sygehuset en gang om måneden. Bamsehospitalet® nyder stor anerkendelse på børnehospitalet, hvor de frivillige typisk stiller et bord op, hvor man kan få ”røntgenfotograferet” sin bamse, et bord, hvor en ”sygeplejerske” tilser bamsen og endelig et bord, hvor en ”læge” sidder parat. Der ud over går de stuegang rundt til de sengeliggende børn.

Bamsehospitalet® arbejder således på en måde, hvor de med bamsen i centrum simulerer en hospitalssituation, og barnet er med til at udrede, diagnosticere og behandle bamsen. Sådan får barnet på en tryg og legende måde set og afprøvet udvalgte hospitalsprocedurer, hvor det er bamsen, der er syg eller har slået sig.

Nyvalgt Lokal AktivitetsLeder for Bamsehospitalet® i Odense, Ann-Louise Rud Andersen, der selv studerer medicin, fortæller:

-Vi giver børnene et pusterum fra det at være syg. Samtidig er det en mulighed for at tale om alt det, der svært eller skræmmende ved at være indlagt, f.eks. det at blive stukket, uden at det handler om barnet selv. På den måde kan man overføre nogle af de svære oplevelser, barnet har haft på sygehuset, til bamsen, og det gør det nemmere at tale om.

Kiosken leverer syge bamser
Bamsehospitalet har desuden indgået aftale med hospitalets kiosk, som donerer bamser der er gået i stykker. De børn, der deltager i bamsehospitalet får således en bamse, der helt synligt trænger til at komme til læge.  Det er altså ikke børnenes personlige sovedyr, der pludseligt bliver syg eller skal lægge krop til en større operation.

Ringriderfest SønderborgBamseuge med fokus på sikkerhed og børneulykker

Der er i det hele taget godt booket i kalenderen for de 10-12 frivillige, der pt. er aktive i Bamsehospitalets® Odense-afdeling. De går nemlig ikke kun stuegang blandt indlagte børn, men rykker også ud andre steder:
I uge 40 afholdes der således bamseuge tirsdag til fredag i lånte lokaler på Odense Universitetshospital (OUH). Bamsehospitalet har et samarbejde med Børneulykkesfonden samt politi, brandvæsen og ambulancetjeneste. Ambulancefolk, politi og brandmænd vil derfor dukke op i løbet af Bamseugen, såfremt de ikke er på udkald –  dermed kan inviterede børnehaver komme helt tæt på alle dem, der passer på os i det daglige. 18. november kl. .10-13 kan man desuden få tjekket sin bamse, når Bamsehospitalet gæster Vollsmose bibliotek. Dette er et offentligt arrangement, hvor alle interesserede kan komme forbi.

 

Kompetencer udvikles løbende
Bamsehospitalet® Odense arbejder løbende på at klæde de frivillige godt på til mødet med børn i svære situationer.
D. 28. september holdes derfor info- og uddannelsesaften for interesserede sundhedsstuderende. Til dette arrangement vil overlæge Peter Toftedal og Mette Thelborg, Sygeplejerske, begge fra H.C. Andersen Børnehospital, OUH, holde en times foredrag om kommunikation med børn. Arrangementet har vakt stor interesse og har allerede knap 100 tilmeldte interesserede studerende.

Hvis man er interesseret i at blive frivillig i regi af Bamsehospitalet®, kan man skrive til sin nærmeste lokalafdeling. Se mere her.