3 dage, 5 lande, 1 mål

Da verden mødtes for en weekend i København

IMCC’s grønne partnerskabsprojekter har efterhånden tradition for at holde et årligt nationalt seminar i foråret. Her mødes vi over en weekend og sparrer på tværs af byer og aktivitetsgrupper, fordi vi ved, at erfaringsudveksling og socialt samvær er noget af dét, som gør frivillig-livet allersjovest og meningsskabende.

I år var vi så heldige, at 4 af vores partnerorganisationer fra hhv. Kenya, Etiopien, Tanzania og Zimbabwe havde mulighed for at deltage. Det gav ophav til alt fra vigtige dialoger om mental sundhed og udbrændthed i frivillig-livet til at lære nye redskaber inden for overlevering, politisk fortalervirksomhed og langsigtede projektløsninger. Weekenden blev sluttet af med en åben snak om kulturelle forskelle, hvad trafik og ustabilt internet kan gøre ved kommunikationen, og hvorfor “Danish time” til tider kan være en ligeså stor udfordring som “African time”.

Grønt Seminar

Men det ultimativt vigtigste fra weekenden var dog de snakke om alt fra løst og fast, som blev taget over den tredje kop kaffe, under gåturen i botanisk have og mellem bidderne af rugbrødsmadder. Her blev der nemlig snakket om hverdagen, studie, venner og fritidsinteresser – ting, som der sjældent kan findes rum til midt i mellem ansøgningsskrivninger, budgetlægninger og afrapporteringer. Her blev det for alvor tydeligt, at vi alle er en del af det større fællesskab, som kæmper for ét fælles mål – nemlig hele verdens sundhed.