Integreret Sundhed

Om os

Vi ønsker at oplyse om: Komplementær og integreret medicin, forskning inden for feltet, og andre traditioner end den sundhedsvidenskabelige, der berører emnet sundhed og sygdom.

Hvad gør vi?

Vi holder foredrag, workshops og behandlerbesøg for at skabe dialog omkring komplementær og integreret medicin. I København tilbyder vi desuden ”Frokostyoga” og lignende mindre arrangementer.

For nylig har vi startet samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om at undervise medicinstuderende i, hvordan man taler med patienter om alternativ behandling. Fokus vil ligge på,  hvordan man hjælper patienterne med at navigere i feltet, uden at man som læge nødvendigvis kender alt til behandlingsformerne. Desuden arbejdes der med, hvordan lægerne holder sig åbne for patienternes erfaringer, uden at give afkald på evidens og faglig viden.

Undervisningen vil bestå af gratis oplysningsaftener, hvor repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse fortæller om emnet med udgangspunkt i den nye forsøgsordning om medicinsk cannabis.

Udover disse projekter har vi i mange år sendt repræsentanter til ECIM, en international konference om Integreret medicin, og arbejder konstant på at sende vores medlemmer på kurser og workshops i både Danmark og udlandet i emner som sundhedspsykologi, hospitalsklovneteknik, komplementære behandlingsformer og meget, meget mere.

Igennem vores nysgerrige og opsøgende arbejde er det lykkedes os at etablere et væld af kontakter til dygtige læger, behandlere og forskere, som vi trækker på bl.a. til vores egne arrangementer.

Vi har afdelinger i Odense, København og Aarhus, og giver meget gerne starthjælp, hvis man skulle ønske at starte en lokalgruppe i resten af Danmark.

Det handler om at bygge bro med viden

Brugen af alternativ behandling er stigende og det skønnes at over 60% af den danske befolkning har benyttet sig af alternativ behandling.

Vi mener, at det er vigtigt at kommende læger eller sundhedsprofessionelle har et kendskab til vores patienters behov og hvad de benytter sig af ud over de traditionelle behandlingsformer.

Derfor ønsker vi at give dig et indblik i, hvilke komplementære og alternative behandlingsformer, der er herhjemme, og hvordan alternative behandlere arbejder.

Det er dog lige så vigtigt at øge den medicinske viden og viden omkring det etablerede behandlingssystem for alternative behandlere. I Integreret Sundhed arbejder vi hen mod at holde foredrag for alternative behandlere og nedbryde dogmer om det etablerede sundhedssystem.

At der er så stort et skel mellem det etablerede og det alternative behandlingsystem er uhensigtsmæssigt, og gennem viden håber vi at bygge en bro mellem de to behandlingssystemer. Dialog er det første skridt på vejen.

Følg os på facebook her: https://www.facebook.com/integreretsundhed/

Læs specifikt om København her: https://www.facebook.com/groups/1524993747821893/

Specifikt om Odense her: https://www.facebook.com/integreret.sundhed.odense/

Og specifikt om Aarhus her: https://www.facebook.com/iSundAarhus/

Vil du være med?

National aktivitetsleder

National økonomiansvarlig:

Lokale aktivitets- og økonomiansvarlige:

  • Odense, Økonomiansvarlig: Aksel Nielsen
  • København, Økonomiansvarlig: Elisabeth B. Pedersen
  • Aarhus, Lokal aktivitetsleder: Dorthe Dahmke – email: integreretsundhed-aarhus@imcc.dk
  • Aarhus, Økonomiansvarlig: Lea Tybirk