IMCC Rwanda

Sundhedsfremme i Rwanda

IMCC Rwanda er et samarbejde mellem rwandiske medicinstuderende og danske studerende. Sammen arbejder vi for at fremme folkesundheden i Rwanda og styrke vores partnerorganisation MEDSAR (Medical Students Association of Rwanda).

Vi arbejder ud fra idéen om hjælp til selvhjælp. Vi leverer ikke service til vores medlemmer i Danmark eller partnerorganisation i Rwanda, men kapacitetsopbygger ved at uddelegere ansvar og opgaver.

Vi respekterer kulturforskelle og søger hele tiden at forbedre vores samarbejde ved at revidere vores måde at håndtere udfordringer på. Dernæst hjælper vi hinanden på tværs af kontinenter med at overholde deadlines i forhold til projektets aktiviteter og økonomiske rapporter.

Vores projekt

Vores nuværende partnerskabsprojekt med MEDSAR skal oplyse rwandiske unge og voksne i Rwandas to store byer Kigali og Huye om non-communicable diseases (NCDs) såsom diabetes, hjertekarsygdomme og KOL. Projektets hovedfokus er at informere om livsstilssygdomme, som kan forebygges ved for eksempel ikke at ryge, moderat alkoholforbrug, spise sundt og dyrke motion.

Dernæst handler vores arbejde om at styrke vores partnerorganisation, hvor vi har et særligt fokus på kvindelige MEDSAR medlemmer ved særligt skræddersyet kvindeaftener og workshops. Sluttelig ønsker vi at få offentlige institutioner i Rwanda, såsom folkeskoler og universiteterne, til også at sætte fokus på livsstilssygdomme ved blandt andet at få dem til at organisere månedlige sportsdage for eleverne. Projektet løber over en toårig periode fra August 2017 til August 2019.

Vores samarbejde med MEDSAR går helt tilbage til 2004, hvor vi havde vores allerførste projekt sammen om projektstyring og HIV/AIDS. Sammen har vi blandt andet også haft projekter om prævention, seksuel og reproduktiv sundhed, organisatorisk- og kapacitetsopbyggende projekter af MEDSAR.

IMCC Rwanda er baseret i København og har lige nu medlemmer fra Panum, CSS og CBS. Vi byder alle personer velkommen i gruppen uanset baggrund, og om du er studerende eller ej

Vores mange projekter

IMCC Rwanda startede op med et pilotprojekt i 2004 og har siden haft en række projekter. I de seneste år har vi arbejdet med følgende projekter.

Organisationsudvikling

Et organisationsudviklingsprojekt tog sin begyndelse i juli 2008 og endte i marts 2010. Her var otte ungdomsledere tilknyttet og fordelt på to hold, hvor det første hold var i Rwanda foråret 2009, og det andet hold var af sted for at evaluere projektet i foråret 2010.

Projektet havde to hovedfokusområder, nemlig a) udvikling og kapacitetsopbygning af den rwandiske medicinerorganisation, og b) fremme de projekter, som de rwandiske medicinstuderende administrerede. Disse projekter var:

  • Familyplanning
  • Stop Prostitution Around Campus
  • Fight Against Malnutrition
  • Gender Empowerment Group
  • Conflict Management Group.

Research

I tæt samarbejde med Red Barnet Ungdom samt Mental Health Rwanda, fik vi igangsat en forundersøgelse i Rwanda i juli 2010. Forundersøgelsens formål var at styrke netværk af ungdomsorganisationer i Rwanda (RYON). Som følger af undersøgelsen fik vi en bevilling fra DUF, hvor hovedaktiviteten var et stort seminar for rwandiske ungdomsorganisationer i hovedstaden Kigali i juli 2011.

Partnerskabsprojekt: Seksualundervisning af unge i Rwanda

Partnerskabsprojektet Rwandan Health Education Project forløb fra februar 2011-2013. Dets primære fokus var på seksualundervisning af unge i highschools og landsbyfolk. Vi havde to ungdomslederprojekter tilknyttet med med fokus på projekthåndtering og advocacy samt udarbejdelse af ansøgninger.

Vil du være med?

Hvis du synes vores projekt lyder spændende, så send os endelig en mail til vores aktivitetsleder Amalie Dyhrberg Boje på rwanda@imcc.dk.


Du kan også følge vores arbejde på Facebook eller Instagram eller følge vores partnerorganisation MEDSAR på deres hjemmeside eller twitter.