IMCC Grønland

logoOm os

IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold for medicinstuderende på grønlandske hospitaler.

Grønlandsgruppen består af folk, der har været, eller gerne vil af sted på et klinisk ophold i Grønland.
Der findes lokale afdelinger i København, Odense og Århus.

Dine muligheder:

  • Et klinisk ophold i Grønland er af 1 kalendermåneders varighed, der primært foregår i månederne maj-september.
  • Det er muligt at komme til flere forskellige byer i Grønland, lidt varierende fra år til år.

Vil du være med?

Få mere information her.

Arranger kliniske ophold i Grønland

Gruppen arrangerer kliniske ophold i Grønland af én måneds varighed og arbejdet består i at etablere og opretholde samarbejdet med de grønlandske hospitaler samt koordinere kontakten mellem hospitalerne og de studerende.

Arbejdet foregår primært via email korrespondence og opdatering af vores fane her på hjemmesiden.

Vi mødes en gang om året og fordeler pladser samt afholder vores nationale møde.

Læs mere om Grønland her.

Interesseret i at høre mere eller blive en del af IMCC Grønland?

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, eller interesse i at blive en del af vores gruppe. Du kan nå os ved at se mere her.

IMG_1030

 

Drømmer du om et klinikophold i Grønland?

IMCC Grønland arrangerer klinikophold af 1 måneds varighed i Grønland for medicinstuderende, der har bestået 2. semester kandidat.
Vi er på Facebook og instagram! Følg os og hold dig opdateret på vores skønne gruppes arbejde og events.

Klinikophold marts 2019 – maj 2020

Pladserne for den kommende sæson er fordelt, men du har stadig mulighed for at søge vores restpladser. Disse fordeles efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på at listen højst opdateres 3-4 gange ugentligt, og at der derfor kan være pladser på listen, som netop er blevet tildelt en anden studerende.

Ved ansøgning af en restplads skal der blot indsendes et udfyldt ansøgningsskema til greenland@imcc.dk (motiveret ansøgning ikke nødvendig), herefter vil den restpladsansvarlige tage kontakt.

→ Se restpladslisten her 

→ Se ansøgningsskema her

Denne forestående sæson for IMCC kommer til at se lidt anderledes ud end sædvanligt: Fremover vil man i januar/februar søge pladser i månederne juni til maj det følgende år. For at dække denne overgangsperiode betyder dette, at man til den forestående sæson vil søge pladser til hele 15 måneder, nemlig marts 2019 – maj 2020.

Lidt om det grønlandske sygehusvæsen

De fleste sygehuse i Grønland, med undtagelse af Nuuk, består af et ambulatorium, en venereastue, en skadestue, en sengeafdeling samt en operationsstue. Ambulatoriet fungerer som en slags almen praksis, idet der ikke er praktiserende læger i Grønland. Her kan du som regel selv få lov til at undersøge patienter, diktere journaler, lave skadestuearbejde og ordinere evt. behandling i samråd med stedets læge(r). Skadestuen fungerer som de danske skadestuer; de er blot mindre, og sygeplejersken eller sundhedshjælperen udfører en del af arbejdet selv. Sengeafdelingen rummer et bredt udvalg af patienter, som kendes fra de hjemlige afdelinger, og man er velkommen til at gå med på stuegang.

Faglige udfordringer

Mulighederne for faglige udfordringer er mange, og udbyttet afhænger af dit eget engagement. Du bestemmer selv, hvad du vil deltage i, efter lyst og evner, men det forventes, at du i nogen grad kan bidrage i det daglige arbejde på sygehuset, da der ofte er mangel på læger og andet sundhedspersonale på de grønlandske sygehuse.

Hvad kan du få lov til at lave?

Oftest går det daglige arbejde fungerende som læge i ambulatorierne, svarende til opgaverne i almen praksis. Planlagte operationer foretages normalt på en fast ugentlig dag, hvor man kan assistere og evt. få lov at udføre mindre indgreb under supervision. Det drejer sig, alt efter sygehusets kapacitet, typisk om aborter og mindre kirurgiske indgreb. Herudover er der akutte operationer ved fx blindtarmsbetændelse og ekstrauterin graviditet. Der er ofte mulighed for besøg i bygderne pr. båd eller evt. helikopter m.m. For yderligere beskrivelser læs de spændende og inspirerende rapporter fra tidligere studerende, der har været på et klinisk ophold i Grønland (se nedenfor).

Hvad oplever man i Grønland?

Nedenfor kan du downloade erfaringsrapporter skrevet af tidligere udsendte og få et indblik i hvad medicinstuderende oplever på klinikophold i Grønland.

Rapporterne er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger og erfaringer og repræsenterer ikke nødvendigvis IMCC’s holdninger.

Ansøgningsprocedurer og ansøgningsskema

Ansøgningsperioden er slut og pladserne for perioden april 2019 – maj 2020 er fordelt. Det er nu muligt at søge vores restpladser. Restpladslisten og ansøgningsskema findes under “Klinikophold med IMCC Grønland”.

1. dag på byvandring i Nuuk

Hvert år offentliggøres en liste over, hvilke hospitaler det er muligt at komme til i hvilke måneder. For at ansøge udfylder man et ansøgningsskema, som indsendes via mail. Fordelingen af pladser sker ved pointgivning og efterfølgende lodtrækning blandt ansøgere med samme point antal. Der gives point efter semestertrin (jo højere semester, desto flere point), til tidligere afslagne ansøgere, samt for vedlagt motiveret ansøgning på max 3000 anslag, hvor du fortæller os lidt om hvorfor det netop er dig, vi skal sende afsted.

I hvor høj grad, dine prioriteringer opfyldes, afhænger af fleksibiliteten i dine prioriteringer; de bedste chancer for at få tildelt et ophold er udenfor sommerferieperioden, hvor der erfaringsmæssigt er færrest ansøgere.

Jo flere steder du søger, desto lettere er det at få en plads – så husk at antallet af prioriteringer er ubegrænset.
Har du lyst til at komme i klinik i alle byer og på alle tider af året, så angiv dette.

I tilfælde af du ikke er blandt de heldige, der får tildelt et ophold direkte, ringer vi dig op og tilbyder dig vores restpladser.

Hvordan ligger mit ophold?

IMCC Grønlands pladser fordeles pr. kalendermåned – dette betyder at man kun kan søge om pladser i f.eks. hele juni måned. Ønsker om at tage klinikophold henover mere end 1 kalendermåned, f.eks. de sidste 2 uger af juni og de 2 første uger af juli, bliver ikke imødekommet.
Der bliver fra afdelingernes side forventet deltagelse i det kliniske arbejde i hele den tildelte måned.

Aasiaat: IMCC Grønland tilbyder pladser på vegne af sundhedscenterene, og er derfor i kontakt med dem hvert år for at undersøge hvor mange studerende de kan modtage. Der er en ny udvekslingsansvarlig læge på vej til Aasiaat fra juni, hvilket betyder at de ikke kan garantere hvordan denne vil prioritere at modtage studerende. Det betyder, at vi fra juli 2019 og fremefter endnu ikke kender antallet af månedlige pladser med sikkerhed. Hellere end at give studerende potentielt falske forhåbninger og dyre rejser som går i vasken, vil IMCC Grønland derfor ikke tilbyde disse pladser (fra juli 2019 – maj 2020) indtil vi har opnået kontakt med den nye udvekslingsansvarlige læge, og fået styr på pladserne. Hvis/når disse pladser kommer, vil de blive udbudt som restpladser.

Avannaa-forløbet: Ønsker man en endnu bredere oplevelse af det kliniske arbejde i Grønland, kan man søge det specielle Avannaa-forløb over 2 eller 3 måneder. Dette forløb, udviklet i samarbejde med regionslægen, lader den studerende se mere til Avannaa-regionen i det nordvestlige Grønland, og giver 1 måneds ophold i Ilulissat, efterfulgt af 1 eller 2 måneders ophold i Uummannaq eller/og Upernavik, alt efter hvor længe opholdet varer.
Ønsker man at ansøge om et Avannaa-forløb startende i juni, på 2 måneder og med 2. måned i Upernavik, skriver man blot “Avannaa-2(Up),Juni-Juli” i sit prioriteringsfelt. Ønsker man f.eks. derimod 3 måneder, med Uummannaq efterfulgt af Upernavik, skriver man “Avannaa-3(Uu,Up),Juni-August“. Er man ligeglad mellem Uummannaq og Upernavik, skriver man blot “*”, f.eks.: “Avannaa-2(*)“.

Vær dog opmærksom på, at indenrigstransport i Grønland ikke er billigt, og at man som ansøger til disse pladser forventes at have sat sig grundigt ind i priserne for disse.

Kriterier

For at komme i betragtning til et klinisk ophold i Grønland, skal du på afrejsetidspunktet have bestået 8. semester, hvilket i København og Århus er ensbetydende med overstået klinikperiode i medicin og kirurgi samt bestået mikrobiologi og farmakologi. Ansøgere fra Odense skal have bestået de teoretiske fag på 8. semester på afrejsetidspunktet, men kan godt tage deres 8. semesters klinik i Grønland.

Svar og bindende tilmelding

Når pladserne er fordelt, vil dem der ikke har fået tildelt et ophold blive telefonisk kontaktet. Er du blandt de heldige, som har fået tildelt et ophold, modtager du en bekræftelse på dit ophold med oplysninger om bestemmelsessted og periode pr. mail. Du tilmelder dig herefter endeligt ved indbetaling af et administrationsgebyr på 400 kr. til IMCC. Denne tilmelding er bindende.

Hvis du efter hjemkomst skriver en 1-2 siders rapport om dit ophold og udfylder et evalueringsskema, refunderes 300 kr. Rapporten vil være til gavn for de næste grønlandsrejsende. Vi vil meget gerne have at du skriver lidt om de praktiske forhold på stedet (indlogering, kost, internet, arbejdsopgaver) og selvfølgelig om, hvor fedt opholdet har været. Du må meget gerne vedhæfte fotos. Der skal skrives én pr. studerende.

Forsikring

Som medicinstuderende i klinikophold i Grønland er man ansvarsmæssigt forsikret via Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Man behøver derfor ikke tegne en særskilt malpractice-forsikring.

Evaluering

Hvis du afleverer en erfaringsrapport og et udfyldt evalueringsskema efter hjemvendelse, refunderes 300 kr af gebyret. Hent skemaet her.

Legater

I følgende dokument finder du en oversigt over legater, som vi kan anbefale dig at søge såfremt du får tildelt et ophold gennem IMCC Grønland.

Klik her for at se legatoversigten.

mash

National aktivitetsleder:

Lokale aktivitetsledere:

  • København: Josefine Clement Freiberg
  • Aarhus: Erik Posselt Gunnersen
  • Odense: Ditte Sørensen