Cogita

Om os

Cogita er en aktivitet for alle der interesserer sig for medicinsk etik og menneskerettigheder. Vi arbejder for at skabe et forum, hvor studerende gives mulighed for faglig fordybelse, refleksion og diskussion, Vi søger ikke nødvendigvis konkrete svar, men ønsker derimod at belyse forskellige synsvinkler, således at vores medlemmer får de bedste muligheder for selv at danne deres holdninger. Intet er således forkert og alle meninger og holdninger er velkomne.

IMG_0574

Hvad laver vi?

Hvert semester vælger vi et nyt tema at fordybe os i, således at vi kan belyse det fra forskellige synsvinkler. I efterårssemesteret 2015 beskæftigede vi os f.eks. med sundhedsvæsenets behandling af transkønnede, mens vi i foråret 2016 beskæftigede os med medicinske diagnoser.

Vores arrangementer strækker sig fra udflugter til radiobiografer og fra mindre oplæg til større paneldebatter. Arrangementerne varetages af en styregruppe, som mødes ca. en gang om måneden. Møderne er åbne og ligger du derfor inde med en ide til et relevant oplæg eller er du nysgerrig for at se, hvad vi går og laver, så er du altid velkommen.

Til hvert månedsmøde vil der være et vidensoplæg ofte arrangeret af en eller flere af vores medlemmer, hvor vi arbejder med det valgte tema. Udover månedsmøderne afholder vi større arrangementer, hvor vi får besøg af eksperter udefra og når ud til et bredere publikum. Vi lægger vægt på tværfaglighed og et godt socialt fællesskab og afholder derfor ofte udflugter eller andre sociale arrangementer.

Kom og vær med i Cogita, hvis du:

  • Synes at etiske problemstillinger skal på dagsordenen i arbejdet med sundhedsfremme
  • Har lyst til faglig fordybelse og personlig udvikling
  • Vil være med i IMCC familien og engagere dig i national og international sundhedsfremme
  • Vil udvide dit netværk på tværs af studiet

Hvis du vil vide mere om Cogita kan du besøge vores facebook side: www.facebook.dk/cogitakbh eller kontakte styregruppen på cogita@imcc.dk. Endelig kan du følge med i vores arbejde på Instagram: @cogita_kbh.

National aktivitetsleder:

Økonomiansvarlig:

  • Caroline Kuhlmann