Vores frivilligdokumenter

– danner ramme om vores frivillige, deres indsatser og IMCCs medlemsudvikling


 

Hvorfor frivilligdokumenter?

IMCC har mange engagerede frivillige, som hver dag gør deres indsats gældende på lokalt, nationalt og internationalt plan. Via vores fælles front for sundheden sætter vi konkret handling bag vores ord – og underviser i førstehjælp og seksualundervisning; sender og modtager hundredevis til udvekslinger hvert år; skaber samfundsengagerende debatter om Danmark og verden i sundhedens tegn; og skaber i fællesskab med vores samarbejdspartner internationalt udvikling i sundhed.

 

Dette betyder også at vores frivillige har brug for et framework at støtte sig til – til dette formål har medlemmerne konkretiseret dette i vores frivilligdokumenter.

 

IMCCs Frivilligpolitik

“Vores ønske derved er at tage bedst hånd om IMCC’s frivillige, så de trives i fællesskabet, og i deres frivillige sundhedsfremmende arbejde.” – Frivilligpolitiken, s. 1.

Frivilligpolitikken er vores konkretisering af IMCCs mentalitet og kultur – og beskriver vores fælles spilleregler som organisation. Vigtigere endnu beskriver Frivilligpolitikken IMCCs kerneværdier for medlemsskab og frivillighed i IMCC – således at hvert medlem inkluderes på bedst måde.

Du kan læse Frivilligpolitikken her.

 

IMCCs Grundholdninger

IMCC har i de sidste par år i højere grad sat ord på vores sundhedspolitiske indsats. Senest med oprettelsen af et fællesskab, “den røde gruppe”, som specifikt arbejder med Samfund og Debat. For at sætte ord på hvad vi i forvejen mener omkring sundhed, og den sundhedsmæssige udvikling i verden, nedsatte IMCC Politisk Udvalg i 2016. Kulminationen af IMCC’s arbejde med definition og konkretisering af vores fælles holdninger blev IMCC’s 9 Grundholdninger – som stemtes igennem ved enstemmigt flertal i 2017.
De 9 grundholdninger indrammer vores fælles holdninger som organisation – og hvordan vi ønsker at se den sundhedsmæssige udvikling i fremtiden; lokalt, nationalt, og internationalt.

Læs IMCCs 9 Grundholdninger her.

 

Guideline til overlevering

At overtage en post i en frivillig organisation efter en anden er om muligt endnu mere udfordrende end i for-profit virksomheder. Dette med udgangspunkt i at hver enkelt frivillig defineres ud fra dennes eget ønske om at deltage i det sundhedsfremmende arbejde af lyst – og ikke af nogen form for krav. For at gøre dette lettere for hver frivillig, at overtage en post i frivilligt regi, har vi i IMCC udarbejdet en kort guideline til overlevering.

Derved mener vi at at vi giver vores medlemmer den bedste mulighed for at være i deres rolle som ungdomsleder; og kunne videreudvikle deres kompetencer i ledelse af frivillige. Dette ved at bygge på flere generationers erfaring fra frivillige i IMCC.

Du kan læse IMCCs Guideline til Overlevering her.

 

Ledelsesguideline

IMCCs ledelsesguideline tjener som en rettesnor for ledelse af frivillige i IMCC – den nedfælder de fælles aftaler som vores ledere i IMCC stiller til hinanden, til bestyrelser, og til frivillige.

For at give et fælles standpunkt for vores sundhedsfremmende arbejde, er det afgørende med forventningsafstemninger. På denne måde tjener vores ledelsesguideline netop til at sætte ord på den fælles ledelseskultur i IMCC – og konkretisere vores forventninger til hinanden.

Du kan læse IMCCs Ledelsesguideline her.

 

Retningslinje for inaktivitet af akt. i IMCC

For at understøtte at frivillige i IMCC ikke brænder ud via deres frivillige arbejde, og sikre at der er tæt kontakt og støtte til alle IMCCs aktiviteter, er der blevet oprettet en retningslinje for inaktivitet. Denne beskriver hvormed Landsbestyrelsen kan træde til når en aktivitet ikke længere udfører funktioner der stemmer overens med den fælles linje i IMCC – eller ikke længere er aktiv.

Du kan læse IMCCs Retningslinje for inaktivitet her.