IMCC tegnet og beskrevet

IMCC lægger vægt på at være en organisation, hvor der er kort fra tanke til handling, og hvor det er de frivillige, der udvikler, koordinerer og implementerer vores projekter.

 

 

IMCC_ Sådan er vi organiseret_

 

Organisationen består af seks lokalafdelinger, mere end 30 aktivitetsgrupper, som både fungerer lokalt og nationalt, en national bestyrelse og et sekretariat. Herudover kommer generalforsamlingen, der er IMCC’s øverste myndighed.

 

Bestyrelsen står for IMCC’s daglige drift. Den udgøres af 8 medlemmer, som hvert år er på vælges på generalforsamlingen. Du kan læse mere om bestyrelsen her.

 

Aktivitetsgrupperne i IMCC kan inddeles i fire interessefællesskaber.

  • Udvekslings- og klinikophold
  • Udviklingsarbejde
  • Undervisnings- og oplysningsarbejde
  • Samfund og debat

Aktiviteterne udspringer fra lokalafdelingerne men mange fungerer også på nationalt plan. Du kan læse mere om vores aktiviteter her.

 

Der er seks lokalafdelinger i IMCC: Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Odense, Roskilde og København, og i hver lokalafdeling er der en lokalbestyrelse. I lokalafdelingen er det lokalbestyrelsen, der står for den daglige drift. Det er også lokalbestyrelsen, der afholder fællesmøder, som samler aktivitetsgrupperne fra hele lokalafdelingen. Du kan læse mere om lokalafdelingerne her.

 

Udover lokalafdelinger, aktivitetsgrupper, bestyrelse og generalforsamling råder IMCC også over et sekretariat. Sekretariatets rolle er at bistå organisationen bedst muligt. Du kan læse mere om sekretariatet her.