IMCC tegnet og beskrevet


IMCC lægger vægt på at være en organisation, hvor der er kort fra tanke til handling, og hvor det er de frivillige, der udvikler, koordinerer og implementerer vores projekter.

Vores organisation beskrives bedst ved at se på vores Organogram – IMCC-Træet.

Organisationsdiagram [07]

 

Dette træ kan illustrere IMCC – selve organisationen er stammen – som blev grundlagt i 1950 af medicinstuderende og er siden vokset sig meget større med ca. 2000 medlemmer fra mange forskellige uddannelser.

Frugterne er IMCCs aktiviteter – det absolut essentielle for vores arbejde, det er gennem disse at vi gør en forskel. For at frugterne kan vokse sig store og trives er det nødvendigt med mange sunde blade medlemmerne. Det er disse der ligger det hårde arbejde i at få idéer lavet til virkelighed, sådan at så mange som muligt kan få noget ud af frugterne.

Grenene skaber sammenhængskraft imellem og støtter frugterne – det er lokalbestyrelserne. De sørger for lokale aktiviteter, sparring og uddannelse af medlemmerne. Grenene hviler igen på stammen – konceptet og målet der for os er at fremme sundhed i Danmark og resten af verden.

Konceptet og målet stammer fra stammen  landsbestyrelsen, som udgør midten af træet. Herved kan bestyrelsen både lytte til resten af træet og finde på ideer og strategier, der kan lede til endnu bedre vækst og udbytte. Stammen samler overblikket for hele træet og kan nå alle dens dele til at opnå vores fælles mål og samle medlemmerne til nationale arrangementer. Fra Landsbestyrelsen udgår også IMCCs stående udvalg – der bl.a. arbejder med internationalt arbejde, kommunikation mv. Bestyrelsen står for IMCCs daglige drift – udgøres af 8 medlemmer, og der kan læses mere om bestyrelsen her.

Under jorden, som man ikke umiddelbart ser, har vi rødderne sekretariatet. De er nødvendige for den daglige drift af foreningen, idet de sørger for at samle næring til træet og skaber grobund og de bedste omstændigheder for vores arbejde. Du kan læse mere om sekretariatet her.

Midlerne til IMCCs sundhedsfremmende arbejde og til støtte for vores frivillige kommer bl.a. fra universiteterne (dekanaterne på sundhedsuddannelserne), en stor del af midlerne fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd), samt fra fonde og via bevillinger der ønsker at støtte IMCCs frivillige og vores sundhedsmission.
Du kan se mere via denne oversigt over vores sponsorer, fonde og samarbejdspartnere.

 

På IMCC-træet hænger der forskellige typer af frugter

Disse frugter symboliserer de forskellige typer af aktivitetsgrupper der er i IMCC- de fire interessefællesskaber:

  • Udvekslings- og klinikophold
  • Udviklingsarbejde
  • Undervisnings- og oplysningsarbejde
  • Samfund og debat

Aktiviteterne udspringer fra lokalafdelingerne men mange fungerer også på nationalt plan. Du kan læse mere om vores aktiviteter her.

Der er seks lokalafdelinger i IMCC: Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Odense, Roskilde og København, og i hver lokalafdeling er der en lokalbestyrelse. I lokalafdelingen er det lokalbestyrelsen, der står for den daglige drift. Det er også lokalbestyrelsen, der afholder fællesmøder, som samler aktivitetsgrupperne fra hele lokalafdelingen. Du kan læse mere om lokalafdelingerne her.