Livsstilssygdomme truer også i udviklingslande

Når man taler om sundhed og udviklingsarbejde i 3. verdens lande, tænker de fleste umiddelbart på sygdomme som malaria, tuberkulose og Aids, eller på billeder af fattige og underernærede børn. Men i mange afrikanske lande er det faktisk livsstilssygdomme der i større og større grad truer sundheden. Helt almindelige livsstilssygdomme som sukkersyge, forhøjet blodtryk og kræft.

Ashipti startede som en IMCC aktivitet i 2010, og siden 2014 har de arbejdet sammen med medicinstuderende i Ashipti’s søsterorganisation i Uganda, SCOPH, på at etablere et projekt, hvor formålet er at bekæmpe udbredelsen af livsstilssygdomme i Uganda.

For nyligt havde Ashipti besøg af to deres samarbejdspartnere fra SCOPH i Uganda, Ruth og Conrad, og deltog sammen i et 8 dage langt seminar, hvor de sammen arbejdede med deres projekt.

”På seminaret fik vi tydeliggjort, hvad det er for nogle problemer vi gerne vil løse i Uganda. Det primære problem er, at livsstilssygdomme som bl.a. diabetes er stigende i Uganda. Rødderne til problemet er, at unge ikke undervises i livsstilssygdomme og derfor ikke ved noget om risikofaktorer”

 ASHIPTI 2

Ashipti og deres samarbejdspartnere fra Uganda vil sætte ind ved, at medicinstuderende fra Uganda tager ud på folkeskolerne og underviser. De vil også arbejde med kampagner, rettet mod politikere, lærere og forældre, for at få dem til at fokusere på problemet. Denne måde at arbejde på kaldes ‘fortalervirksomhed’, og handler om at påvirke beslutningstagere til at lave en varig ændring, som kan vare ved, selv efter projektet er færdigt. De vedvarende ændringer er det, der er med til at gøre projektet bæredygtigt. For at opnå dette, vil Ashipti uddanne deres ugandiske samarbejdspartnere i SCOPH, så de kan varetage disse opgaver.

ASHIPTI 6

”Det bliver tydeligt for os hvordan vores partnerskab er den ramme som kan danne rammen om forskellige projekter vi kan lave sammen. I modsætning til projekterne, som er tidsbegrænsede, så er partnerskabet vedvarende”

På seminaret, som Ashipti og deres samarbejdspartnere deltog i, var der plads til både stærke diskussioner om menneskerettigheder og deres vigtighed for bæredygtige projekter, men også til refleksioner over kulturforskelle og værdier. Deltagerne arbejdede med hver især at reflektere over deres værdier, og derefter finde deres fælles værdier som gruppe. Her blev der især fokuseret på værdier som ærlighed og tillid, og flere af deltagerne fik øjnene op for, at de nok alle var mere ens end de lige havde regnet med. Men der er selvfølgelig også kulturelle forskelle, og disse blev også udforsket. De udenlandske gæster var især ivrige efter at høre om, hvordan IMCC arbejder i Danmark. Især frivilligkulturen i IMCC, og den tillid den bygger på, vakte begejstring, ligesom de var meget fascinerede af, at beslutninger i IMCC træffes nedefra, blandt organisationens frivillige.

På trods af et tætpakket program, blev der dog også tid til at vise de ugandiske gæster lidt rundt. Der blev bl.a. taget selfies på Køge gågade, sejlet rundt i Københavns kanaler, kigget på kunst på AROS i Aarhus og spist påskefrokost i kolonihaven. Det var derfor en både glad og træt aktivitetsleder, der mandag kunne vinke farvel og på gensyn til de ugandiske samarbejdspartnere.

ASHIPTI ASHIPTI 4 ASHIPTI 5

 

“Alt i alt har det været et seminar med fokus på kompetenceopbygning, men først og fremmest med rigtig mange vigtige diskussioner. Bl.a. om kønsligestilling, menneskerettigheder og værdier. Der har været stort fokus på kulturmødet. Vi har alle fået øjnene op for, hvor forskellige og hvor ens vi er på samme tid. Personligt havde jeg en følelse af at have været ude og rejse, selvom jeg bare havde været herhjemme i lille Danmark. Det var en fantastisk uge med mange gode oplevelser, men også enormt intenst og hårdt”

Sanne, aktivitetsleder i Ashipti