Strategi – det IMCC vi ønsker

Medlemsundersøgelsen og de næste skridt

Vi har nu rundet en måned efter IMCC’s ledere på ILONA gav deres bud på en velfungerende strategiproces. Det er siden blevet samlet til én plan og offentliggjort i Handlingsplanen 2015.

 

Første skridt i en strategiproces – som også forklares i den tilhørende video – er en medlemsundersøgelse (klik her).

 

Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at et bredt udsnit at IMCC’ere får sat deres aftryk – og alle IMCC’ere med tillidsposter påtager sig et ansvar om, at deres frivillige får indflydelse i strategiprocessen.

 

Næste skridt:

Lige så snart resultatet af undersøgelsen foreligger, og vi har et klart billede af organisationens styrker og svagheder, kan vi herudfra begynde at se fremad.

 

Dette egentlige strategi-arbejde bliver skudt i gang i april – hvor vi skal fremmane et fælles mål for fremtidens IMCC.

For igen at sikre at alle kan komme til orde – også interesser med særlig relevans i enkelte interessefællesskaber eller byer – bliver forløbet i hver enkelt by koordineret af en lokal gruppe med bred repræsentation, som var aktivitetsledernes ønske på ILONA.

 

Har du lyst til at blive uddannet til strategiekspert, og give din by og dens aktiviteter indflydelse på IMCC’s retning? Så hold øje med kaldet – det kommer lige straks.

 

Forårets afslutning – trådene samles – be there

Foråret i strategisammenhæng bliver afsluttet med et brag. Det er lykkedes os at få tidligere chefkonsulent på Finanssektorens Uddannelsescenter Henning Bendtsen til at lave en strategiproces for IMCC, som han har gjort for en række banker og virksomheder.

Vi mener, at den optimale strategi skal være skabt af et samlet IMCC i fælles interaktion – hvorfor ét Strategistormøde er alpha og omega! Især når vi kan garantere den højest mulige kvalitet, og en unik læringsmulighed.

 

Sæt kryds i kalenderen d. 30. maj!