Økonomikursus i København

Som varslet på sidste GF, vil vi fremadrettet gøre det obligatorisk for alle med en økonomi-ansvarspost i IMCC at deltage en gang årligt på et økonomikursus. Dette fordi vi mener, at alle har ret til at få uddannelse og opkvalificere deres kompetencer, samt at sparring på tværs af aktiviteter er uvurderligt for foreningens udvikling.

 

Tanken er, at deltagerne på disse kurser opdeles efter farver. Således at alle fra grønne aktiviteter arbejder sammen, mens deltager fra gule og blå aktiviteter vil sidde sammen.

 

Sååååå mandag d. 23. februar afholder vi kursus i København. Alle fra hele landet er velkommen, transport dækkes og vi sørger for forplejning. Det skal dog nævnes, at vi i disse dage arbejder på at finde en kursusdag i Århus også.

 

På kurset vil vi fokusere på:

  • Budget og bogføring
  • Optimering af nuværende regnskabsredskaber (templates, regnskabsark)
  • Overskueliggøre foreningens økonomi og de enkelte aktiviteters rådighedsbeløb samt adgang hertil
  • Fremme sparringen indenfor hver farve

 

Tilmelding foregår inde på jeres medlemsprofil. For at sikre et godt kursus vil vi gerne bede jer om, efter I har tilmeldt jer, at besvare følgende spørgsmål:

Hvilke udfordringer møder du/I i jeres aktivitet i forbindelse med den daglige økonomihåndtering?

  • Hvilke gode råd vil du give videre til andre aktiviteter, der sidder med lignende økonomi?
  • Hvordan synes du, at de nuværende økonomiredskaber fungerer? (vedhæft gerne de templates I benytter)
  • Er der eventuelt andet, du gerne ser vi fokuserer på til kurset?

Besvarelserne sendes til : okonomi@imcc.dk