Musikterapi tiltrak 70 studerende

De fleste af os har oplevet, hvordan musik kan virke beroligende. Men kan musikken bruges som medicin? Dette mener man inden for musikterapien, og d. 1. marts samledes studerende til et foredrag med ph.d. Ilan Sanfi, for at diskutere brugen af musikterapi i forbindelse med behandling af børn, i det man i fagsprog kalder pædiatrien.IMG_0050 - Kopi

Foredraget  blev afholdt af IMCC Integreret Sundhed, og havde et overvældende fremmøde. Omkring 70 interesserede dukkede op. De fik bl.a. fornøjelsen af at høre om virkningen af musikterapi generelt, både fysisk og psykisk, og om arbejdet med for tidligt fødte, postoperativt og musikterapi i forbindelse med medicinske procedurer.

Ilan Sanfi fremlagde både videnskabelige studier, fortalte om sine egne projekter, bl.a. fra børnekræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, og gav tilhørerne en forsmag på en af de såkaldte musikfortællinger, Ilan selv har produceret i den forbindelse. En musikfortælling er en historie, fx et eventyr, der bliver fortalt med rolig, billedskabende musik i baggrunden.

Benjamin, der er sygeplejestuderende, var blandt de fremmødte. Han har tidligere arbejdet med akut sygdom hos børn, gennem sin praktik: Jeg tog med, da jeg under min praktik observerede flere gange hvor jeg stod med en følelse af at mangle noget viden, enten omkring at tage vare på barnet eller tage vare på forældrene”.Integreret Sundhed

IMCC Integreret Sundhed arbejder for at oplyse om komplementær og integreret medicin. Dette gør de bl.a. gennem foredrag og behandlerbesøg, for at skabe viden om og dialog mellem det etablerede og det alternative behandlingssystem.

Brugen af alternativ behandling er stigende, og det skønnes at over 60% af den danske befolkning har benyttet sig af alternativ behandling. Derfor mener man hos IMCC Integreret Sundhed, at det er vigtigt, at kommende læger og sundhedsprofessionelle har et kendskab til deres patienters behov, og hvad de benytter sig af, ud over de traditionelle behandlingsformer.

Netop integrering af alternative behandlingsformer er også vigtigt for Benjamin, der afslutter: ”Foredraget gav mig et indblik i en verden jeg rent faktisk ikke vidste eksisterede. Det gav mig helt klart mere blod på tanden til at undersøge det noget mere. Da jeg er overbevist om at jeg, som sygeplejerske, kan tage brudstykker ud af musikterapeutens arbejde og anvende det i min egen praksis og skabe interaktioner i fremtidige situationer”.