Money mamma taler ud: “Rollen som Økonomiansvarlig har været turbulent”

“Jeg savnede en sjovere dimension i rollen som økonomiansvarlig”

Katja har flere år på bagen som økonomiansvarlig i IMCC. Det hele begyndte i 2011, som udsendt på Mali-projektet gennem IMCC Uland. Nu sidder hun som afgående økonomiansvarlig i IMCCs Landsbestyrelse og deler ud af historier fra dengang hun var ‘money mamma’ på aktivitetsniveau, til sin nationale rolle, hvor hun var med til at lægge bundlinjen for alle IMCCs aktiviteter.

“Efter projektet i Mali blev jeg ansat som studentermedhjælper i IMCC, og havde blandt andet til opgave at hjælpe med bogføringen. Det kulminerede med, at jeg senere valgte at stille op som økonomiansvarlig i Landsbestyrelsen. Jeg tog tjansen, fordi jeg tænkte, der var en tilgang, som kunne være federe og bedre til at involvere frivillige. Og med en post i Landsbestyrelsen ville jeg gerne forbedre den økonomiske forvaltning ude i aktiviteterne, men på en sjovere og mere interessant måde – og ikke bare som en kedelig tjans.”

 

En fortid som økonomiansvarlig i en aktivitetsgruppe

Som økonomiansvarlig på Maliprojektet i IMCC Uland, havde Katja et medansvar på 4,5 millioner kroner afsat til et 3,5-årigt projekt finansieret af Danida. Derudover fik hun oplevet komplikationer ved det danske system, hvor alt skal dokumenteres.“Når man sku’ køre i taxa måtte vi selv have en kvitteringsbog med. Jeg har prøvet at skulle indsamle underskrifter fra maliske taxa-chauffører, og undgå bestikkelse i et land, hvor det er normal kost. Alt dette for at kunne leve op til de krav, som blev stillet af vores daværende donor, Danida. Eksempelvis var korruption en helt almindelig ting i Mali, hvor man betaler små, symbolske beløb, og korruption er jo bandlyst i Danida-sammenhæng. Jeg måtte derfor stå fast og konsekvent bede om underskrifter som dokumentation for at vi brugte hver en krone forsvarligt. Hvis ikke kunne det få den konsekvens at projektet måtte stoppe, og vi har jo som IMCC-udsendte ansvaret for at ydelsen, som var et sundhedsprojekt i Mali, fortsatte. Både overfor donor og målgruppen.”

 

Forskellige muligheder som økonomiansvarlig

“Udover at komme med på det fede lederkursus BESTEM udbudt af DUF, så fik jeg en masse andre kompetencer som økonomiansvarlig. Jeg har haft et tæt samarbejde med IMCCs bogholder, Signe. I perioder mødtes vi hver 14. dag. Derudover stod jeg til rådighed for aktiviteternes økonomiansvarlige. De projekter, der har problemer med økonomien skal man vejlede ekstra og tage møder med, når der er brug for det. Jeg husker eksempelvis Rwanda-gruppen, der havde behov for mere selvstyring og adgang til deres egen konto samtidig med at de skulle have ryddet op i deres eksisterende konti.”

 

Den som intet vover…

“Det største jeg har lært i rollen som økonomiansvarlig er: Du må ikke føle ærefrygt for økonomidelen. Det har jeg gjort før i tiden, men man kan også godt stole på, at man godt kan klare det ligesom alle andre kan. For eksempel når man bli’r indvalgt i Landsbestyrelsen, skal der lægges et budget som det første, og det er lidt svært, når man aldrig har siddet med et regnskab før. Og så skal man læse årsregnskabet igennem, men her er det vigtigt at bruge de mennesker omkring én der kan hjælpe; tidligere bestyrelsesmedlemmer og de kritiske revisorer. Man skal turde det, tænker jeg. Og så er man ikke kun talknuser. Tværtimod. Jeg ser mig selv mere som en videreformidler af beslutninger mellem Sekretariatet, Landsbetyrelse og aktiviteterne, og som den, der har tjek på det overordnede budget og andre økonomiske anliggender. På den måde sidder man ikke alene med økonomidelen. Det er vores alles ansvar.”

Kat04

Katja Thøgersen, Folkesundhedsvidenskab og IMCC Økonomiansvarlig i IMCC Uland (2011-2014) og Landsbestyrelsen (2014).