Kampagne om sikker sex i Grønland

Det har i mange år har været en kendt problematik, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på sikker sex blandt unge (såvel som voksne) i Grønland. Departementet for Sundhed besluttede derfor i 2015 at afsætte omkring 150.000 til 200.000 DKK til en oplysningskampagne. I den forbindelse blev SexInuk kontaktet og indkaldt til nogle møder, hvor det blev diskuteret, hvilke tiltag, der kan gøres fremadrettet. Samtidig lagde vi vægt på, at det er problematisk kun at afsætte et enkelt stort beløb til en enkelt kampagne, som det viste sig, vi fik 2 mdr. til at afvikle.

 

1669813_791300957566513_702046205_o

 

Det var mere eller mindre en umulig opgave, da ingen af de grønlandske SexInuk’ere har mulighed for at arbejde med projektet fuldtid. Vi lagde stor vægt på at få brainstormet en masse idéer samt et pres på Departementet til i fremtiden at prioritere en årlig kampagne. Derudover satte vi os i kontakt med Landslægeembedet i håb om at kunne samarbejde med dem, om Departementskontakt og relevante kampagnetiltag.

 

SexInuk i Grønland har forsøgt at igangsætte radio/tv-kampagne, hvor langt de er nået netop nu, ved jeg desværre ikke. De har fået tildelt iPhones, som de kan udlodde i konkurrencer og de forsøger at få tilladelse til at rejse til kysten og undervise.

Det er et lille skridt i en bedre retning på et område, der er stort og problemfyldt. Det er en stor opgave at løse for en gruppe sygeplejerskestuderende, og det er klart, det ikke er en opgave, SexInuk kan løfte alene. En forbedring af de “seksuelle tilstande” i Grønland kræver en langsigtet løsning – med bred opbakning, og en plads på den grønlandske finansplan.

Vi gør, hvad vi kan for at bidrage med vores erfaring og gode idéer, og vi håber på at samarbejdet med Departementet og Landslægeembedet fortsætter flere år endnu.

 

Sygeplejeskolen i Nuuk ønsker at gøre SexInuk-kurset til et ECTS-givende kursus, og man kunne måske drømme om, at der på sigt kan sættes fokus på en særlig sygeplejerskeuddannelse inden for seksualoplysning, en funktion som måske senere hen kunne dække hele Grønland.

 

Grønland er et stort land, så vi tillader os at drømme stort.

 

Takuss,

Anne-Sophie Homøe

NAL, SexInuk

1974321_791293210900621_647827432_o-2