Jubilæum. Hvad sker der?

Jubilæumsudvalget – bedre kendt som Jubiiudvalget – er godt i gang med at skrive på IMCC jubilæumsskriftet, som udkommer til efteråret.

Vi har gennemrodet IMCC-kælderen for fortidens efterladenskaber, vi har været i kontakt med tidligere formænd og forkvinder og fundet en masse forskellige levn fra IMCC’s ungdom. I kender sikkert allerede donorkoen fra Forårsseminaret, men hvad med appellen fra Agostinho Neto fra Angolas frihedshær? Eller projekt Narkohajerne? Eller måske hvordan IMCC var en af hovedbagmændene bag Sydafrikas ekskludering fra IFMSA?

Det og mange andre historier bliver der fortalt om i jubilæumsskriftet, som har til formål at fortælle IMCC’s og aktiviteternes historie og udvikling gennem de sidste syv årtier. Det er vores mål at det kommer til at binde foreningens historie sammen med nutiden, og vise hvordan IMCC er blevet hvad vi er i dag.

 

IMCC Jubilæum

 

Aktiviteters historie er en helt central og vigtig del af fortællingen om IMCC. Derfor er deres forskellige historier vigtige at have med i jubilæumsskriftet. De aktiviteter som ikke længere findes, som f.eks. Equip, skriver vi på baggrund af deres efterladenskaber – i det omfang de faktisk har efterladt et eller andet. Men det er vores håb at alle andre aktiviteter selv vil være med til at beskrive netop deres historie og hvad de arbejder med i dag.

Derfor tager Jubiiudvalget, i løbet af august og september, kontakt til alle NAL’erne for at finde inspiration til, hvordan deres historie for eksempel kunne fortælles, så jubilæumsskriftet kommer til at fortælle hele IMCC’s historie fra 1950 og frem.

 

På vegne af Jubiiudvalget,

 

Ivar Benjamin Horte