JA – vi unge vil gerne inddrages i udviklingen af en global bæredygtig verden!

På dette års folkemøde på Bornholm deltog IMCC Uland med en workshop om de 17 nye verdensmål. Vi var med til at understrege, at mange unge mennesker spiller en stor rolle i at opnå de nye verdensmål og dermed en mere bæredygtig verden. Det er vigtigt, at der bliver lyttet til de unge, og at de får plads til at dele deres erfaringer med beslutningstagerne således, at den vigtige rolle, de unge spiller, får betydning.

 

27207367213_e698aed1bf_k

 

IMCC Uland fulgte trenden og bragte de bæredygtige udviklingsmål på dagsordenen på dette års folkemøde på Bornholm. De 17 nye bæredygtige udviklingsmål er fremsat af FN med et ønske om at blive opfyldt inden 2030.

 

IMCC Uland inviterede alle organisationer såvel som privatpersoner indenfor til vores workshop om verdensmålene for at hjælpe folk med at placere netop deres arbejde på den interaktive model som workshoppen bestod af. IMCC Ulands interaktive model bød på 17 flagrende verdensmål hængende fra et stort stykke stof spændt ud i Spejderne og Ungdommens telt på det årlige folkemøde på Bornholm. Her skulle deltagende skrive deres navn, organisation eller job og hvilke aktiviteter, de udfører, på et eller flere af de 17 nye verdensmål, som deres aktiviteter er med til at opnå.

 

27818808195_1ddda82d5d_k

 

Den interaktive model havde blikfang, og det medførte, at IMCC Uland fik besøg af en lang række folk med meget forskellige baggrunde. Alt fra repræsentanter fra Linimatic (et Zinkstøberi) og Fonden Teknologi til repræsentanter fra Mødrehjælpen og Amnesty International deltog i workshoppen, og satte deres aktiviteter på de 17 verdensmål.

 

Organisationers arbejde berører mange mål på én gang

Mange af de besøgende blev overraskede over, at de havde svært ved at placere sig på verdensmålene: mange følte at de arbejdede for at opfylde flere end blot ét mål.

 

IMCC aktiviteten Sexekspressen, som underviser 7.-10. klasse i seksualundervisning, så sig selv som bidragende til tre af verdensmålene: mål tre – Sundhed og velvære for alle, mål fire – Uddannelse for alle, samt mål fem – Kønslighed og empowerment af kvinder og piger. Det er et godt eksempel på, hvordan de 17 mål i høj grad interagerer med hinanden, og ét mål kan ikke opnås uden, at flere af de andre rykker sig.

 

De unge i udviklingsstrategien

Kristian Jensen (Udenrigsminister, Venstre) fremlagde samme dag som vores workshop den nye strategi for udviklingspolitikken, der bl.a. handler om inddragelse af de 17 nye verdensmål. Her lagde han især vægt på, at han synes, der mangler et aspekt af inddragelse og engagering af unge i de nye bæredygtige verdensmål. Det er vi i IMCC Uland helt enige i.

 

image3

 

På trods af forskellighederne i de repræsenterede aktiviteter, der besøgte IMCC Ulands workshop, var en bemærkelsesværdig stor del af deltagerne på workshoppen unge mennesker. Vi havde besøg af unge fra Højskolerne, der arbejder for medborgerskab og demokrati og unges forståelse heraf. Desuden havde vi besøg af unge aktive fra Bekæmp Madspild, samt tre forskellige aktiviteter inden for IMCC – UAEM, Sexekspressen og IMCC Nepal som alle er unge studerende. Samtidig besøgte flere unge fra Dansk Ungdoms Fællesråd vores workshop.

 

De var alle unge mennesker, der indså, at de gennem deres aktiviteter på deres job eller i deres organisation er drivkraft for at opfylde et eller flere af de 17 bæredygtige verdensmål. Samtidig blev det tydeligt for os, at mange af de unge allerede kendte til de nye verdensmål, og at de generelt var positive omkring dem.

 

Blomsten af Danmarks ungdom

Vores workshop er et eksempel på, at mange unge aktører i samfundet allerede spiller en vigtig rolle – derfor er et endnu vigtigere aspekt af inddragelsen af unge, netop at spørge os og lytte til os der, hvor vi er!

 

27207374243_044f4180d5_k

 

Mange unge har fra egen hånd erfaring med både at håndtere studie samtidig med at engagere sig i en eller flere samfundsgavnende aktiviteter. Derfor er vi unge en vigtig ressource i netop inddragelsen af flere unge, da vi ved, hvordan man engagerer andre unge, og hvad der skal til for at inkludere de unge i udviklingspolitikken.

 

Flere unge skal inddrages i politik og være drivkraft for en globalt bæredygtig verden! Det er derfor vigtigt, at vi unge, som allerede er engagerede, er med dér, hvor beslutningerne tages, og får mulighed for at dele ud af vores erfaringer og vores succeshistorier.

 

Artiklen er skrevet af Kristine Himmelstrup (aktiv i IMCC Uland)