Invitation til udviklingsarbejdsgruppe i IMCC

Trekanter-bar-til-hjemmeside

 

Som en del af strategien 2014, er det besluttet at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der ser skal finde en fælles linie og kriterier for IMCCs projekter, der arbejder internationalt, primært i udviklingslande. Med udgangspunkt i den danske civilsamfundsstrategi, skal arbejdsgruppen integrere IMCCs egen strategi for udviklingsarbejde på alle niveauer i IMCC – både bestyrelse, sekretariat og projekter – så disse i fællesskab kan udføre og optimere projekterne.

 

Formålet med arbejdsgruppen er dog ikke kun formulering af en udviklingsstrategi for IMCC, men også sparring og læring projekterne i mellem.

 

Gruppen kan tænkes at arbejde med følgende emner

 

  • Obligatoriske pre-depature træninger og Do No Harm workshop for alle, der sendes ud i IMCCs navn.
  • Evaluering og monitorering indtænkes i alle projekter.
  • Ekstern monitorering af projekter.
  • Partnerskabskontrakter og diverse juridiske aspekter
  • Formulering af punkter der skal opfyldes, for at blive optaget som projekt, der arbejder med udviklingsarbejde i IMCC.
  • Bæredygtighed i projekterne.
  • Vil IMCC fortsat have (nød)hjælpsprojekter eller skal vi udelukkende lave udviklingsprojekter?
  • Krav til partnerorganisationen og samarbejdet generelt.

 

Første møde møde bliver d. 10. april kl. 17 .30 – 21.00. Afhængigt af antallet af tilmeldte fra de forskellige landsdele kommer mødet til at lægge enten i København eller Odense. Arbejdsgruppen mødes som udgangspunkt hver sjette uge. Der er afsat penge i strategien til transport og der vil også være snacks / mad til møderne.

 

Gruppen er for alle interesserede i udviklingsarbejde og som arbejder med internationale projekter i IMCC.

 

Er du interesseret i at være med, så send en email til Helle (helle@imcc.dk) eller Katja (katja@imcc.dk) fra bestyrelsen.

 

Dagsorden for mødet d. 10. april kl. 17.30 – 21.00

17.30   – 17.45: Velkommen, navnerunde

17.45   – 18:00: Oplæg fra Helle og Katja vedrørende arbejdsgruppen

18:00 – 18:30:  Oplæg civilsamfundsstrategien

18:30 – 19.00: Aftensmad

19:00 – 21:00: Fælles snak og formulering af videre arbejde.

 

 

imcc-2013-icon